Eindelijk goed nieuws over de grutto

Door Hans Peeters

Terwijl de meeste grutto’s momenteel onderweg zijn naar hun overwinteringsgebieden in het zuiden, blikt boer Murk terug op het afgelopen broedseizoen.

Murk Nijdam blikt terug en vooruit

Was 2021 werkelijk zo’n groed jaar voor de grutto?

In het systeem van de BFVW (Bond van Friese Vogelwachten) stonden vorig jaar 5152 gruttonesten genoteerd. Dit jaar zijn dat er 6306, dat is 22,4% meer! Sinds jaren weer eens een positief resultaat en wat voor een!

Meer kuikens overleefden in 2021

Waar is dat aan te wijten?

Het natte voorjaar heeft ervoor gezorgd dat er veel meer vrouwtjes aan eieren leggen zijn toegekomen. Door het natte weer was er veel voedsel aanwezig en door de kou waren de insecten erg traag. Ze vormden dus een gemakkelijke prooi voor de gruttokuikens. De overleving van de kuikens maakte 2021 tot een topjaar!

Klimaatverandering hét grote gevaar

Wat is de grootste bedreiging voor de grutto?

Dat het in het voorjaar steeds warmer maar ook droger wordt door klimaatverandering is funest voor de weidevogels en zeker ook voor de grutto. Natuurlijk spelen in het algemeen ook de bekende factoren als intensivering van de landbouw en een te laag grondwaterpeil een belangrijke rol. Maar juist op terreinen van weidevogelboeren en natuurreservaten is klimaatverandering hét grote gevaar.

Weidevogelboeren doen hun stinkende best

Wat is de grootste bedreiging voor de grutto?

Dat het in het voorjaar steeds warmer maar ook droger wordt door klimaatverandering is funest voor de weidevogels en zeker ook voor de grutto. Natuurlijk spelen in het algemeen ook de bekende factoren als intensivering van de landbouw en een te laag grondwaterpeil een belangrijke rol. Maar juist op terreinen van weidevogelboeren en natuurreservaten is klimaatverandering hét grote gevaar.