Geboorte van een kluut

Tekst en foto’s Lianne Otter en Bennie van der Weide

Trouwe bezoekers van Gruttoland, Lianne Otter en Bennie van der Weide, hadden een bijzondere ervaring. Ze waren getuigen van feit dat een klutenkuiken uit het ei kroop. Hoe bijzonder is dat? Lees hieronder hun ervaring en bewonder de foto’s.

Slachtemarathon

Afgelopen zaterdag, 15 juni jl. werd voor de zesde maal de Slachtemarathon gehouden. Aan dit evenement namen maar liefst 10.500 wandelaars deel en 2600 hardlopers. De route loopt over de oude Slachtedijk in Friesland, waarlangs ook Gruttoland is gelegen. Ondanks het slechte weer hielden de deelnemers de moed erin.  

Slecht weer voor de Slachtemarathondeelnemers / foto Henk Bootsma

De wandelaars trokken aan Gruttoland voorbij / foto Bennie van der Weide

Geboorte van een jong van een kluut

Door Lianne Otter en Bennie van der Weide

Het plan was om op zaterdag vanuit het land van Murk foto’s te maken van de wandelaars die deelnamen aan de Slachtemarathon. We waren er niet zomaar, want allerlei wegen waren afgesloten voor verkeer. Eenmaal aangekomen, bleef het fotograferen van de wandelaars beperkt tot enkele snelle shots omdat de regen met bakken naar beneden kwam. We maakten van de nood een deugd door naar de foto hutten te vluchten om te fotograferen. Hier waren we getuige van een zeer bijzondere gebeurtenis.

Slecht weer voor de broedende kluten / foto Lianne Otter

Een van de ouders inspecteert de eieren / foto Lianne Otter

Ondanks de heftige regen zat er een kluut onverstoorbaar te broeden op een eilandje. Op de momenten dat de kluut even omhoog kwam, zagen  we drie eieren in het nest liggen. Regelmatig is er wisseling van de wacht en neemt de andere kluut het broeden over, zodat de poten even gestrekt kunnen worden, wat gebadderd en gegeten. Op een gegeven moment komt de broedende kluut omhoog en begint wat te pikken in het nest aan een van de eieren. Er zijn barsten gekomen in het ei, en de kluut helpt mee door stukken eischaal weg te pikken. Even later wordt het restant van de eischaal opgepakt en naar de waterkant gebracht. Terwijl het ei in het water drijft, is er een heel spektakel ontstaan onder de kluten die van alle kanten zijn toegesneld en met veel lawaai rondom het ei zijn gaan staan. Er is blijkbaar toch een signaal uitgegaan naar de groep. Zodra het ei gezonken is, zakt de onrust snel en zijn de kluten weer rap verdwenen. De broedende kluut snelt weer naar zijn nest en worden de eieren en het jong weer warm toegedekt. Een enkele keer is er onrust en vliegen beide kluten een tijdje weg, om het nest onbeheerd achter te laten. Op deze spaarzame momenten zien we het jong steeds duidelijker naar boven komen. 

De eierschaal wordt uit het nest verwijderd / foto Lianne Otter

Foto Lianne Otter

Foto Lianne Otter

De volgende dag scharrelt het jong al heel zelfstandig rond in en rondom het water. Het jong staat nog wat onvast op de poten, maar er wordt naar eten gezocht, er wordt gepoetst en zelfs worden de vleugeltjes zo nu en dan in beweging gebracht. Dit onder begeleiding van de kluut die niet op het nest zit. Als er gevaar dreigt, of als er weer een fikse regenbui neerkomt, dan roept de kluut het jong weer bij zich. Dan kruipt het jong weer voor enige tijd onder de kluut zowel op het land als op het water. Het uitkomen van de eieren en het grootbrengen van de jongen vergt een goede samenwerking en volharding van het ouderpaar. Alleen als alles meezit, kunnen de jongen groot worden.

De ouders waken over eieren en jongen / foto Lianne Otter

Het kuiken piept over de nestrand uit / foto Lianne Otter

Deze gebeurtenis heeft ons  heel erg ontroerd en geeft ons  weer hoop voor de toekomst. Laten we met zijn allen zuinig zijn op de natuur. Het begint bij onszelf en ons eigen handelen.

Lianne Otter  en Bennie van der Weide

De volgende dag scharrelt het kuiken al zelfstandig rond / foto Lianne Otter

Alleen als alles meezit kunnen de jongen groot worden / foto Lianne Otter