Gegevens van stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân

Wilt u meer weten over de projecten van stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân? Of wilt u zich door ons laten informeren over de mogelijkheden om de doelen van stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân te ondersteunen? Neem dan gerust contact met ons op. Hieronder vindt u de standaard gegevens over onze stichting zoals adres, mailadres, bankrekeningnummer en telefoonnummer.

Agrarisch Natuurfonds Fryslân - (statutair Stichting Agrarische Natuurfondsen Fryslan)

Telefoonnummer: 058-2504388

E-mail: info@agrarischnatuurfondsfryslan.nl

Adres kantoor ANF: Labadistendyk 2, 8637 VJ Wiuwert

Adres project Gruttoland: De Slachte 4, 8631 CJ Wommels

KvK-nummer 70408319

Bankrekening nummer: NL72 RABO 0330 3130 53

RSIN-nummer: 8583 09 063