Gezin met vier kinderen

Teksten Murk Nijdam en Lianne Otter / Foto boven Bennie van der Weide

Het broedseizoen is in volle gang en de eerste kuikens van grutto’s worden gesignaleerd. Boer Murk doet verslag van de afgelopen dagen. Natuurfotografe Lianne Otter beschrijft hoe zij samen met Bennie van der Weide een gruttopaar met maar liefst vier jongen gadeslaan.

Op 5 mei waren de kemphanen erg actief in Gruttoland / foto Bennie van der Weide

Ook de dagen erna nog volop kemphanenbalts / foto Servan Ott

Boer Murk: “De kemphanen zijn nu weg naar het noorden. Afgelopen zondagmiddag waren er veel bezoekers, maar die moesten het zonder kemphanen doen.

Zaterdag hebben de vrijwilligers Teade, Rienk en Pieter met de drone gevlogen om met behulp van een warmtebeeldcamera, nesten op te sporen. De belangrijkste uitkomst is: 24 nieuwe nesten van de grutto, 2 van de scholekster, 8 van de kluut, 1 van de tureluur en 4 van de wilde eend. Er zijn nu al 80 nesten van de grutto geteld, waarvan er 10 gepredeerd zijn. Momenteel komen er steeds meer eieren uit en de oudervogels alarmeren alsof hun leven ervan afhangt.

De blauwe kiekendief is vertrokken naar zijn broedgebied, maar daarvoor is een bruine kiek in de plaats gekomen.”

Foto Henk Bootsma

Foto Henk Bootsma

Foto Lianne Otter

Grutto familie  met vier jongen

“In het hoge gras van het weiland van Murk liepen twee grutto’s rond.  Na lang kijken met de verrekijker waren zo nu en dan twee kleine kuikens te zien.  Er werd een hele ronde gemaakt door het weiland, tussen de koeien door onder leiding van pa en ma.  Eenmaal aangekomen bij de sloot werden er ettelijke pogingen gedaan om de jongen te bewegen over de sloot te zwemmen.  Ook andere grutto’s kwamen het ouder paar te hulp.  Hevig krijsend bleven ze hangen boven de sloot om de jongen aan te moedigen om te gaan.  Na een half uur liet een jong zich bewegen om naar de andere kant te zwemmen. Maar wat er ook geprobeerd werd, het andere jong liet zich niet verleiden om ook naar de overkant te gaan. Na opnieuw een half uur zwom het jong wat overgezwommen was, maar weer terug. De rust was terug.  Heel langzaam scharrelde pa en ma met de jongen langs de sloot verder. Toen we eenmaal beter zicht kregen op de prille familie bleken er, tot onze grote vreugde, geen twee, maar vier jongen aanwezig te zijn.  Pa en ma waren er maar druk mee om alle jongen bij elkaar te houden. Nu diende de volgende moeilijkheid zich aan: ze kwamen in het territorium van een ander grutto echtpaar.  Na meerdere  schermutselingen besloten pa en ma de rust op te zoeken en naar een ander stukje in het weiland  te lopen. 

Grutto met een kuiken / foto Bennie van der Weide

Gruttopaar met twee kuikens / foto Lianne Otter

Gruttopaar met drie van de vier jongen / foto Lianne Otter

Vier kleine gruttokuikens uit een nest / foto Lianne Otter

Door al deze activiteiten hadden we de grutto familie uit het oog verloren. We hebben ze niet weer terug gevonden in het hoge gras.  We waren wel  onder de indruk van de toewijding van de ouders om hun jonge kroos in de gaten te houden en te beschermen.  Er is heel wat voor nodig om de jongen groot te krijgen,” aldus Lianne Otter en Bennie van der Weide.

Na veel aanmoedigingen zwemt een kuiken de sloot over / foto Lianne Otter

Grutto’s verjagen een bruine kiekendief / foto Lianne Otter

Zwerm kemphanen op de vlucht voor een bruine kiekendief / foto Bennie van der Weide

We kregen erg veel foto’s van onze fotografen toegestuurd. De volgende foto’s willen we u niet onthouden:

Vliegende kluut / foto Edwin ter Hennepe

Tapuit / foto Jappie Seinstra

Waterhoen / foto Jappie Seinstra

Kleine plevier / foto Lubbert Boersma

Twee zomertalingmannen / foto Servan Ott

Grutto’s / foto Bennie van der Weide

Gruttopaar met kuiken passeren een koe / foto Bennie van der Weide

Grutto die in Frankrijk geringd blijkt te zijn /foto Jappie Seinstra

Kluut in het vroege ochtendlicht / foto Servan Ott

Kluut in magisch licht / foto Servan Ott

Regenwulp en kemphaan / foto Servan Ott

Kemphanenpuzzel / foto Servan Ott

Kemphanenbalts, de laatste / foto Servan Ott