Adopteer een stukje weidegrond in het gruttowalhalla


Het gruttowalhalla van Nederland vind je bij Murk Nijdam in Wommels. Red de weidevogel is een actie van stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân. Adopteer een of meer vierkante meters weidegrond in het gruttowalhalla van Murk Nijdam en je helpt bijvoorbeeld de grutto om te overleven. Je bijdrage wordt direct besteed aan het redden van de weidevogel. Bijvoorbeeld door een nieuwe plasdras bij het gruttowalhalla van boer Murk Nijdam in Wommels aan te leggen. Met daarbij 4 vogelkijkhutten. Hierdoor kunnen bezoekers genieten van weidevogels zonder ze te storen.


  • Door minimaal 1 m2 à € 7,50 te adopteren help je mee de het gruttowalhalla van Nederland te redden. Je krijgt dan in de loop van 2020 een aantrekkelijk aanbod om in 2021 een bezoek te brengen aan het gruttowalhalla van Murk Nijdam in Wommels. Bovendien krijg je als beloning een link toegestuurd om het digitale weidevogel memoryspel te kunnen spelen. Want we willen toch niet dat weidevogels binnenkort een herinnering worden?
  • Maar meer mag natuurlijk ook. 10 m2 adopteer je voor € 75,=.  Je krijgt dan in het voorjaar van 2020 een leuke attentie toegestuurd. Ook maak je kans op een aantal leuke prijzen.
  • Maar je kunt ook 100 m2 (1 are) adopteren voor € 750,=. Je treedt dan toe tot de club van 500 van stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân. Je krijgt dan een uitnodiging voor de officiële opening van de nieuw aan te leggen plasdras bij het gruttowalhalla van Murk Nijdam in 2021. Ook vind je je naam terug in 1 van de 4 vogelkijkhutten van Murk Nijdam.

Bestelformulier adoptie m2 weidevogelgrond


Hieronder zie je het bestelformulier van onze actie 'red de weidevogel'.  Onder de 10 kun je het aantal verhogen tot maximaal 9. Je kunt dit aantal hierna combineren met andere aantallen. Onderaan zie je het totale aantal m2 en het bijbehorende bedrag. In de volgende stappen kun je dan je persoonlijke gegevens invullen en daarna betalen met Ideal. Alvast van harte bedankt voor je bijdrage. Hiermee lever je een concrete bijdrage aan het redden van de weidevogels. En sta jij dus ook vierkant achter de weidevogel!


Nodig je vrienden uit om ook een stuk weidegrond te adopteren!

De hoofdrolspelers in het gruttowalhalla

De campagne 'red de weidevogel' draait uiteindelijk om de weidevogels in het gruttpwalhalla van Murk Nijdam. Er zijn meer dan 20 vogelsoorten die onder de noemer weidevogel kunnen vallen. Er zijn in Fryslân 4 soorten die door velen als hoofdsoort worden gezien. Dat zijn de grutto, kievit, scholekster en tureluur. Maar er zijn meer soorten die vaak of soms in het gruttowalhalla van Murk Nijdam broeden. Bijvoorbeeld de slobeend, de krakeend en de kluut. Maar ook kleine zangvogels zoals de veldleeuwerik , graspieper en de kwikstaart voelen zich prima thuis in het weiland.

gruttowalhalla

grutto


De grutto (Limosa limosa) is een weidevogel uit de familie strandlopers en snippen (Scolopacidae) van de orde steltloperachtigen  (Charadriiformes). De grutto wasin de 20ste eeuw een algemene weidevogel, maar gaat sinds de eeuwwisseling door habitatverlies snel achteruit.

kievit

kievit


De kievit of kieviet (Vanellus vanellus) is een weidevogel uit de familie plevieren (Charadriidae).De naam wordt meestal uitgesproken als kieviet.


scholekster

scholekster


De scholekster (Haematopus stralegus) is een zwartwitte steltloper uit de familie der scholeksters(Haematopodidae).


tureluur

tureluur


De tureluur (Tringa totanus)is een vogel uit de familie van strandlopers en snippen(Scolopacidae) met geslachtsnaamTringa (ruiters).

Erkend goed doel

Image

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Meer informatie?

Bel ons of mail naar info@agrarischnatuurfondsfryslan.nl

Vrijwilliger worden in een gruttowalhalla?

Wil je nog veel meer weten over weidevogels? Wordt dan lid van een van de 109 vogelwachten in Fryslân en wordt vrijwillig vogelwachter. Je maakt dan meestal onderdeel uit van een groep enthousiaste vrijwilligers die vooral in het broedseizoen vogels tellen en beschermen.


Vrijwilliger worden bij een een gruttowalhalla van een lokale vogelwacht?