Kinderspeelplaats

Door Hans Peeters/ foto boven – oeverzwaluw bedelt om voedsel

Het lijkt wel een kinderspeelplaats met buitenschoolse opvang. Op de plas in Gruttoland is het een gekrioel van jonge kluten, bergeendjes, tureluurs, om eten bedelende visdieven en rondscharrelende gruttopubers. Geen seconde is hetzelfde en als bezoeker kun je maar een ding doen. GENIETEN.

Jonge tureluur / foto Lianne Otter

Jappie Seinstra verwoordt het als volgt: “Vorige week vrijdag was het zwembad open en dan is het meestal druk in de dobbe volgens Murk. Enkele honderden kemphanen en kieviten zaten op de oever en in het water. Ook de eerste drie goudplevieren waren alweer terug van de verre reis naar het noorden. Ook kwamen zo nu en dan enkele regenwulpen een bad nemen. Deze vogels zijn erg schuw en vliegen weg bij het minste of geringste geluid of elke onverwachte beweging.”

Goudplevier in zomerkleed / foto Jappie Seinstra

Honger en volop eten “Verder kwamen zo nu en dan een paar jonge gele- en witte kwikstaarten insecten vangen op oeverranden en in de begroeiing. Vlak voordat we vertrokken kwam er nog een oeverlopertje voor de hut zitten. De jonge oeverzwaluwen zijn al vliegvlug en zitten regelmatig op de schrikdraad langs de vaart en het betonpad. Hier worden ze gevoerd door de ouders,” aldus Jappie.

Oeverzwaluwen op de draad / foto Jappie Seinstra

Oeverzwaluwen op de betonpad / foto Bennie van der Weide

Maandagmorgen

Als ik om half acht ‘de Skries’ insluip (de eerste fotohut) sta ik meteen oog in oog met een bonte strandloper. Met een mooie zwarte buik en bruin gespikkelde rug. Zomerkleed nog wel. Met de al royaal schijnende zon staat hij te schitteren in tegenlicht. Rechts van de hut is een stuk van de plas weelderig begroeid geraakt. Wat zou het mooi zijn om daar de bonte strandloper (of andere vogels) te kunnen fotograferen. Het oogt heel natuurlijk en het licht wordt er door de begroeiing fraai gefilterd. Met Murk heb ik het er tijdens de koffie over, dat dit een heel mooi stukje is. Hij weet me ervan te overtuigen dat zo’n plas onderhoud nodig heeft en anders dicht groeit en héél soortenarm wordt. Dus toch maar maaien in het najaar of winter.

Bonte strandloper in zomerkleed tussen aangenaam groen / foto Hans Peeters

Kemphaan / foto Lianne Otter

Op weg naar de boerderij

Rond koffietijd begeef ik me richting boerderij. Ik overweeg: te voet of met de auto? Ik besluit de auto te nemen met de camera naast me in de aanslag. Een goed besluit. Op de draad langs de vaart zitten oeverzwaluwen en verderop boerenzwaluwen. Ze rusten en wachten tot een van de ouders langs komt vliegen met een insectensnack. Vanuit de auto laten ze zich op korte afstand fotograferen.

Jonge boerenzwaluw bedelt om voedsel / foto Hans Peeters

Portret volwassen boerenzwaluw / foto Hans Peeters

Maandagmiddag

In de loop van de middag wordt het warmer en besluiten steeds meer vogels een bad te komen nemen. Een groep van wel 200 kemphanen is neergestreken, evenals een club kieviten. Kluten zijn luidruchtig aanwezig en de bonte strandloper is druk doende voedsel in het water te vinden. Het zou leuk zijn om te weten hoe vaak hij per minuut met de snavel in de modder pikt. Ik schat zo tussen de 100 en 150 keer en dat uren achtereen. Een visdief komt met een prooi aanvliegen voor zijn jong. Op de foto is later te zien dat het wel een hele rare vis is. Dankzij Rienk Jelle Hibma kan hij gedetermineerd worden als kleine modderkruiper. Op het wateroppervlak wemelt het van de muggen, die dankbaar aftrek vinden bij witte kwikstaarten en een witgatje. Mijn geduld wordt beloond en het lukt om zowel de bonte strandloper, als een kievit en een grutto tussen het aangename groen nabij de Skries te fotograferen. Wat een fantastische dag weer!

In de middag komen meer vogels naar de plas / foto Hans Peeters

Visdief met kleine modderkruiper / foto Hans Peeters

Laatste nieuws van Murk

“Na maandag was er veel wind, waardoor er minder vogels in de plas waren. Wel weer een stuk gemaaid, waarna veel muizen tevoorschijn kwamen. Kleine mantelmeeuwen, zilvermeeuwen, blauwe reigers en grote zilverreigers vulden er hun maag goed mee. Gisteravond buurtvergadering in het bezoekerscentrum; vanavond komen vogelwacht met nazorgers en boeren bij elkaar. Einde van het broedseizoen. A.s. maandag komt de EO met Foppe de Haan langs. Onze webcam is nog steeds in de lucht; kijk op www.gruttoland.nl/live

Volop voedsel op de plas / foto Bennie van der Weide

Grutto’s in de groene hoek / foto Hans Peeters

Kievit in het groen / foto Hans Peeters