Koningstelling en meer

door Hans Peeters / foto boven Mandarijneend / Douwe Struiksma

Elk jaar op Koningsdag worden door boer Murk en een aantal vrijwilligers de nesten geteld, om een eerste indruk te krijgen van het broedseizoen. De getelde broedsels zijn slechts een indicatie voor het seizoen, want bij de latere alarmtellingen zal blijken hoeveel vogelparen daadwerkelijk succesvol zijn.

Foto Bennie van der Weide

De resultaten van de Koningsdagtelling 2022

48 nesten grutto waarvan 1 nest met 6 eieren!

11 nesten kievit

3 nesten scholekster

1 nest tureluur

11 nesten kluut

6 nesten slobeend

4  nesten wilde eend

7  nesten meerkoet

en de mooiste 1 nest van de kleine plevier op het eilandje bij de Swel midden tussen de schelpen!

Foto Bennie van der Weide
Gruttonest met zes eieren / foto Eddy de Boer

Boer Murk: “We waren vandaag met twintig personen om op het land waarvoor een uitgestelde maaidatum geldt, de weidevogelnesten te tellen. Het resultaat is zeker hoopvol voor het seizoen, maar is moeilijk te vergelijken met de Koningstelling van vorig jaar. Toen telden we de helft van het land met acht mensen en de rest daarna met de drone. Dus een eerlijke vergelijking is niet goed te maken. Maar een voorlopige conclusie is dat er minder grutto’s broeden, slobeend is veel beter, kievit wat beter en kluut zal velen malen meer gaan worden. Vorig jaar kwamen we uiteindelijk uit op 86 paar broedende grutto’s. Zoals nu lijkt, zullen we dat aantal dit jaar niet halen.”

Foto Lubbert Boersma

Kan Murk ook een oorzaak noemen? “Vorig jaar was een extreem goed gruttojaar. Het was nat, waardoor de grond zacht was. En toen er kuikens waren, was het insectenaanbod op zijn top. Het is nu al langer vreselijk droog en de grond erg hard. Dat wordt moeilijk om voor de grutto’s met de snavel in de grond te kunnen om wormen te vangen. Ik hoop dat het snel natter wordt en het minder hard opdroogt door de schrale wind.”

Grutto / foto Henk Bootsma

Belevenis van een fotograaf

Trouwe bezoeker van Gruttoland is natuurfotograaf Servan Ott. Hij deelt ons zijn beleving van zijn laatste bezoek:

‘Ieder bezoek bij Murk-Gruttoland (± een 10-tal bezoeken per jaar) is zo mooi en ik heb er nooit slechte dagen. Zondag 24 april was het weer zo’n topdag met het genieten van de vele kemphanen. Met sommige al in prachtige kleuren en ‘kempend’ langs en op de dijk én ook pal voor en langs de zijkanten van de hut. Maar ook een paartje zwarte ruiter bezocht de plas. Een paring van de kleine plevier en een poging ertoe. Verder bosruiters, krakeenden, slobeenden, wintertalingen en strijdende tureluurs en grutto’s alom. Een groot genot weer om te beleven.’

Zwarte ruiter / foto Servan Ott
Kleine plevier / Servan Ott
Kemphanen / foto Servan Ott
Tureluur / foto Servan Ott

En verder

Ook ontvingen we enkele fraaie vogelfoto’s van Anco Bierman, die afgelopen week Gruttoland bezocht. Ook andere enthousiaste fotografen die Gruttoland bezoeken, nodigen we van harte uit om hun foto’s met ons te delen. Anco hartelijk dank.

Kluut / foto Anco Bierman
Kemphaan / foto Anco Bierman
Kemphaan / foto Anco Bierman

Eerder al ontvingen we twee schitterende opnames van Willem de Wolf, die een grutto ‘vlinderend’ wist vast te leggen. Daarbij hangt de vogel al fladderend in de lucht, kort voor het paren. Deze foto’s willen we u zeker niet onthouden. Dank je Willem.

Grutto / foto Willem de Wolf
Grutto / foto Willem de Wolf

Tot slot wist Douwe Struiksma, een van de trouwe vrijwilligers, twee zeldzame bezoekers vast te leggen. Op de avond van 23 april verscheen er plotseling een vrouwtje mandarijneend voor de lens. Een nieuwe soort voor Gruttoland en wel de 130e soort. Mandarijneenden zijn exoten, komen oorspronkelijk uit China. In Nederland worden ze veelvuldig gehouden in vijvers en stadsparken. Regelmatig ontsnappen er exemplaren en de laatste jaren weten er steeds meer in het wild te overleven. Vier dagen later fotografeerde Douwe een steltkluut, die even langskwam. Vorig jaar werd deze soort voor het eerst waargenomen en bleek later in de buurt gebroed te hebben. We duimen dat de steltkluut nog vaker langskomt en wie weet… Dank je Douwe!

Mandarijneend, soort 130 voor Gruttoland / foto Douwe Struiksma
Steltkluut / foto Douwe Struiksma