Kuikenoverleving grutto in Friesland onvoldoende door predatiedruk

Foto boven: Gruttokuikens net uit het ei / Ondrej Belfin

Om kuikenoverleving van weidevogels, zoals de grutto, in Friesland te laten stijgen, is actieve bestrijding van predatoren onmisbaar. Dat concludeert de Bond Friese VogelWachten (BFVW) op basis van het rapport ‘Jaarbericht 2023 – Weidevogels in Fryslân’, dat donderdag (26-102023) werd gepresenteerd bij boer Meindertsma uit Wyns (FR).

Gruttokuikens met pa en ma in de wei / foto Bennie van der Weide

Gruttokuiken / foto Willem de Wolf

Jaarlijks vliegen er gemiddeld te weinig gruttokuikens uit om de populatie in stand te houden, mede door de predatiedruk. Er zijn daarom maatregelen nodig die ook invloed hebben op boerenbedrijven, naast actieve bestrijding van roofdieren. De bestrijding van de vos staat door een aangenomen Tweede Kamermotie overigens ook onder druk.

Kievit met kuiken / foto Hans Peeters

Schuilplaatsen

Door in een gebied verschillende maatregelen te combineren kan een gevarieerd landschap ontstaan (mozaïek) waar de kuikens voldoende voedsel en schuilmogelijkheden kunnen vinden. De BFVW: ‘Voorbeelden van die maatregelen zijn hoog waterpeil, beweiden en voorweiden, kruidenrijke stroken en niet alles tegelijk maaien De schuilplaatsen zijn nodig om te kunnen ontsnappen aan roofdieren (predatoren). Die predatoren kan het daarnaast ook lastiger gemaakt worden door de omgeving voor hen minder aantrekkelijk te maken, bijvoorbeeld door ruigtes te verwijderen.’

Parende grutto’s / foto Lubbert Boersma

Er is werk aan de winkel dus, maar er was ook positief nieuws, volgens de Friese vogelwachtorganisatie. ‘Een opsteker is bijvoorbeeld de plus die dit jaar bij de grutto te zien is in de vestigingsfase. Deze plus is vermoedelijk te danken aan het hoge broedsucces van twee jaren eerder. Het voorjaar van 2021 was extreem nat en dat leverde veel kuikens op die ook echt volwassen geworden zijn. Grutto’s komen voor het grootste deel pas in hun tweede jaar terug naar Fryslân, wat nu in 2023 extra meldingen opleverde van nesten en broedparen.’

Kievitkuiken / foto Hans Peeters

Kievit / foto Hans Peeters

Kievit, grutto, scholekster en tureluur

Bij het rapport ‘Jaarbericht 2023 – Weidevogels in Fryslân’ zijn meerdere organisaties betrokken die werken in de opdracht van de provincie Friesland. Vertegenwoordigers van Sovon Vogelonderzoek Nederland, Kollektiven Beried Fryslân (KBF), It Fryske Gea, Staatsbosbeheer, de Bond Friese VogelWachten (BFVW) en Natuurmonumenten stellen het document op. Duizenden vrijwilligers zijn betrokken bij tellingen die worden gebruikt voor het jaarbericht. De kievit, grutto, scholekster en tureluur zijn de hoofdsoorten. In het rapport wordt ook melding gemaakt van de opkomst van de krakeend.

Tekst Guus Damen

Bron: BFVW/ Veldpost.nl

Grutto / foto Jappie Seinstra

Scholekster / foto Willy Dikkers

Tureluur / foto Hans Peeters

Krakeend / foto Jappie Seinstra