Murk Nijdam - skriezeboer nabij Wommels


Het bedrijf van Murk Nijdam is een agrarisch familiebedrijf met een lange historie. Murk Nijdams interesse voor en kennis van de weidevogels gaat ver terug. Hij heeft dit in de loop der jaren verder ontwikkeld. Het heeft er ook toe geleid dat Murk Nijdam zijn bedrijf niet echt heeft veranderd. Daarin is zijn bedrijf kleinschalig en traditioneel. Op het bedrijf te Wommels zijn er bijvoorbeeld 2 plasdrassen te vinden. Verder heeft Murk Nijdam 1 ha. grond met 1 juni als uitgestelde maaidatum. En 27 ha. met een uitgestelde maaidatum van minimaal 15 juni. Dit in combinatie met kruidenrijk grasland. Dit resulteerde in 2018 in 90 gruttonesten met ongeveer 70 broedparen met kuikens. Daarnaast worden ruim 100 vogelsoorten op en rond het bedrijf van Murk geteld. De huidige 2 plasdrassen vormen het centrum van het bedrijf. De plasdrassen zijn een uitstekende foerageerplek en broedplaats voor bepaalde soorten. De omliggende percelen zijn nadrukkelijk verbonden met de plasdrassen en zijn de broedplaats voor de vele weidevogels. Voor en na het broedseizoen zijn de plasdrassen een toevluchtsoord voor menige trekvogelsoort. Er wordt op het bedrijf van Murk Nijdam volop (wetenschappelijk) onderzoek (kleurringen kluten en grutto) gedaan. Men onderzoekt bijvoorbeeld het leef- en broedgedrag van de verschillende weidevogels. Vooral de grutto’s krijgen hierbij veel aandacht. Verder is er veel interesse van fotografen, vogelaars en natuurliefhebbers voor alles wat er leeft op het bedrijf.

Image

schets voor realisatie Buro Ligthart

Vertel het aan je vrienden en deel!

Murk Nijdam

Murk Nijdam

Agrarisch Natuurfonds Fryslân en Murk Nijdam werken samen


Hoe zag de plasdrassituatie van Murk Nijdam er eerst uit?

Het “project” Murk Nijdam speelt al langere tijd. Murk Nijdam is zelfstandig veehouder met een groot hart voor de weidevogels. Zijn inzet voor weidevogels heeft inmiddels provinciale en nationale faam verworven. vooral onder vogelaars, natuurliefhebbers, natuurwetenschappers en natuurlijk vogelwachters. Murk Nijdam boert niet biologisch, niet gangbaar maar wel extensief en met passie. Naast het houden van ongeveer 30 melkkoeien op totaal 44 ha., heeft Murk Murk een weidevogeleldorado gecreëerd.

Murk Nijdam besloot dat zijn levenswerk behouden moet blijven voor de toekomst. Daarom hebben hij en Agrarisch Natuurfonds Fryslân in 2018 de handen ineen geslagen. Het doel van beide partijen is het eigendom van de agrarische grond op termijn onder te brengen bij Agrarisch Natuurfonds Fryslân. Dit is in 2022 geconcretiseerd; 37 hectare Gruttoland kwam in handen van ANF. Hierbij blijft het beheer in handen van Murk Nijdam, want wat bijzonder succesvol is verander je niet. Het project werd in onderstaande 3 fasen uitgevoerd:

  • Fase 1: Samenbrenging 2 plasdrassen op 1 locatie en aanleg van een gecamoufleerde parkeergelegenheid in de nabijheid. In de nieuwe plasdras werden in totaal 4 vogelkijkhutten en een zwaluwwand aangelegd.
  • Fase 2: Aanleg van nieuwe toegangsweg van Slachte naar plasdras en de realisatie van een bezoekerscentrum
  • Fase 3: De verdere verwerving van de gronden van Murk Nijdam door ANF werd in 2022 gerealiseerd.

schets buro Ligthart

Schetsen van de plasdrassituatie

bestaande plasdrassen Murk Nijdamzijaanzicht nieuwe plasdras Murk Nijdam

schets buro Ligthart

Image

schets buro Ligthart


Image

schets buro LigthartMeer informatie over project Murk Nijdam?

Bel ons of mail naar info@agrarischnatuurfondsfryslan.nl


 
 

ANBI-status

Het Agrarisch Natuurfonds Fryslân is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Met deze status kunt u Agrarisch Natuurfonds Fryslân steunen op fiscale gunstige voorwaarden.


Contact?

Neem gerust contact met het Agrarisch Natuurfonds Fryslân op voor een nadere kennismaking.