Murk Nijdam - skriezeboer nabij Wommels


Het bedrijf van Murk Nijdam is een agrarisch familiebedrijf met een lange historie. Murk Nijdams interesse voor en kennis van de weidevogels gaat ver terug. Hij heeft dit in de loop der jaren verder ontwikkeld. Het heeft er ook toe geleid dat Murk Nijdam zijn bedrijf niet echt heeft veranderd. Daarin is zijn bedrijf kleinschalig en traditioneel. Op het bedrijf te Wommels zijn er bijvoorbeeld 2 plasdrassen te vinden. Verder heeft Murk Nijdam 1 ha. grond met 1 juni als uitgestelde maaidatum. En 27 ha. met een uitgestelde maaidatum van minimaal 15 juni. Dit in combinatie met kruidenrijk grasland. Dit resulteerde in 2018 in 90 gruttonesten met ongeveer 70 broedparen met kuikens. Daarnaast worden ruim 100 vogelsoorten op en rond het bedrijf van Murk geteld. De huidige 2 plasdrassen vormen het centrum van het bedrijf. De plasdrassen zijn een uitstekende foerageerplek en broedplaats voor bepaalde soorten. De omliggende percelen zijn nadrukkelijk verbonden met de plasdrassen en zijn de broedplaats voor de vele weidevogels. Voor en na het broedseizoen zijn de plasdrassen een toevluchtsoord voor menige trekvogelsoort. Er wordt op het bedrijf van Murk Nijdam volop (wetenschappelijk) onderzoek (kleurringen kluten en grutto) gedaan. Men onderzoekt bijvoorbeeld het leef- en broedgedrag van de verschillende weidevogels. Vooral de grutto’s krijgen hierbij veel aandacht. Verder is er veel interesse van fotografen, vogelaars en natuurliefhebbers voor alles wat er leeft op het bedrijf.

Image

schets Buro Ligthart

Vertel het aan je vrienden en deel!

Image

Murk Nijdam

Agrarisch Natuurfonds Fryslân en Murk Nijdam werken samen


Hoe ziet de plasdrassituatie van Murk Nijdam er nu uit?

Het “project” Murk Nijdam speelt al langere tijd. Murk Nijdam is zelfstandig veehouder met een groot hart voor de weidevogels. Zijn inzet voor weidevogels heeft inmiddels provinciale en nationale faam verworven. vooral onder vogelaars, natuurliefhebbers, natuurwetenschappers en natuurlijk vogelwachters. Murk Nijdam boert niet biologisch, niet gangbaar maar wel extensief en met passie. Naast het houden van ongeveer 30 melkkoeien op totaal 44 ha., heeft Murk Murk een weidevogeleldorado gecreëerd.

Murk Nijdam heeft besloten dat zijn levenswerk behouden moet blijven voor de toekomst. Daarom hebben hij en Agrarisch Natuurfonds Fryslân in 2018 de handen ineen geslagen. Het doel van beide partijen is het eigendom van de agrarische grond op termijn onder te brengen bij Agrarisch Natuurfonds Fryslân. Hierbij blijft het beheer in handen van Murk Nijdam, want wat bijzonder succesvol is verander je niet. Het project zal gefaseerd worden uitgevoerd. Voorlopig is het project in 3 stappen geknipt:

  • Fase 1: Samenbrenging 2 plasdrassen op 1 locatie en aanleg van een gecamoufleerde parkeergelegenheid in de nabijheid. In de nieuwe plasdras zullen in totaal 4 vogelkijkhutten en een zwaluwwand worden aangelegd.
  • Fase 2: Aanleg van nieuwe toegangsweg van Slachte naar plasdras en de realisatie van een bezoekerscentrum
  • Fase 3: De verdere verwerving van de gronden van Murk Nijdam door ANF.
Image

schets buro Ligthart

Hoe gaat de plasdrassituatie van Murk Nijdam er uit zien?

Image

schets buro Ligthart

Image

schets buro Ligthart


Image

schets buro LigthartMeer informatie over project Murk Nijdam?

Bel ons of mail naar info@agrarischnatuurfondsfryslan.nl

Wat kunt u doen om project Murk Nijdam mogelijk te maken?


Red de weidevogel is een initiatief van stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân. Adopteer een of meer vierkante meters weidegrond en je helpt bijvoorbeeld de grutto of de kievit. Je bijdrage wordt direct besteed aan het redden van de weidevogel. Bijvoorbeeld door een nieuwe plasdras bij boer Murk Nijdam in Wommels aan te leggen. Met daarbij 4 vogelkijkhutten. Hierdoor kunnen bezoekers genieten van weidevogels zonder ze te storen.


  • Door minimaal 1 m2 à € 7,50 te adopteren help je mee de weidevogels te redden. Je krijgt dan in de loop van 2020 een aantrekkelijk aanbod om in 2021 een bezoek te brengen aan het gruttoparadijs van Murk Nijdam in Wommels. Bovendien krijg je als beloning een link toegestuurd om het digitale weidevogel memoryspel te kunnen spelen. Want we willen toch niet dat weidevogels binnenkort een herinnering worden?
  • Maar meer mag natuurlijk ook. 10 m2 adopteer je voor € 75,=.  Je krijgt dan in het voorjaar van 2020 een leuke attentie toegestuurd. Ook maak je kans op een aantal leuke prijzen.
  • Maar je kunt ook 100 m2 (1 are) adopteren voor € 750,=. Je treedt dan toe tot de club van 500 van stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân. Je krijgt dan een uitnodiging voor de officiële opening van de nieuw aan te leggen plasdras van Murk Nijdam in 2021. Ook vind je je naam terug in 1 van de 4 vogelkijkhutten van Murk Nijdam.

ANBI-status

Het Agrarisch Natuurfonds Fryslân is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Met deze status kunt u Agrarisch Natuurfonds Fryslân steunen op fiscale gunstige voorwaarden.


Contact?

Neem gerust contact met het Agrarisch Natuurfonds Fryslân op voor een nadere kennismaking.