Project Murk Nijdam – skriezeboer nabij Wommels


Het bedrijf van Murk Nijdam is een agrarisch familiebedrijf met een lange historie. Murk Nijdams interesse voor en kennis van de weidevogels gaat ver terug. Hij heeft dit in de loop der jaren verder ontwikkeld. Het heeft er ook toe geleid dat Murk Nijdam zijn bedrijf niet echt heeft veranderd. Daarin is zijn bedrijf kleinschalig en traditioneel. Op het bedrijf te Wommels zijn er bijvoorbeeld 2 plasdrassen te vinden. Verder heeft Murk Nijdam 1 ha. grond met 1 juni als uitgestelde maaidatum. En 27 ha. met een uitgestelde maaidatum van minimaal 15 juni. Dit in combinatie met kruidenrijk grasland. Dit resulteerde in 2018 in 90 gruttonesten met ongeveer 70 broedparen met kuikens. Daarnaast worden ruim 100 vogelsoorten op en rond het bedrijf van Murk geteld. De huidige 2 plasdrassen vormen het centrum van het bedrijf. De plasdrassen zijn een uitstekende foerageerplek en broedplaats voor bepaalde soorten. De omliggende percelen zijn nadrukkelijk verbonden met de plasdrassen en zijn de broedplaats voor de vele weidevogels. Voor en na het broedseizoen zijn de plasdrassen een toevluchtsoord voor menige trekvogelsoort. Er wordt op het bedrijf van Murk Nijdam volop (wetenschappelijk) onderzoek (kleurringen kluten en grutto) gedaan. Men onderzoekt bijvoorbeeld het leef- en broedgedrag van de verschillende weidevogels. Vooral de grutto’s krijgen hierbij veel aandacht. Verder is er veel interesse van fotografen, vogelaars en natuurliefhebbers voor alles wat er leeft op het bedrijf.


Image

Agrarisch Natuurfonds Fryslân en Murk Nijdam werken samen


Hoe ziet de plasdrassituatie van Murk Nijdam er nu uit?

Het “project” Murk Nijdam speelt al langere tijd. Murk Nijdam is zelfstandig veehouder met een groot hart voor de weidevogels. Zijn inzet voor weidevogels heeft inmiddels provinciale en nationale faam verworven. vooral onder vogelaars, natuurliefhebbers, natuurwetenschappers en natuurlijk vogelwachters. Murk Nijdam boert niet biologisch, niet gangbaar maar wel extensief en met passie. Naast het houden van ongeveer 30 melkkoeien op totaal 44 ha., heeft Murk Murk een weidevogeleldorado gecreëerd.

Murk Nijdam heeft besloten dat zijn levenswerk behouden moet blijven voor de toekomst. Daarom hebben hij en Agrarisch Natuurfonds Fryslân in 2018 de handen ineen geslagen. Het doel van beide partijen is het eigendom van de agrarische grond op termijn onder te brengen bij Agrarisch Natuurfonds Fryslân. Hierbij blijft het beheer in handen van Murk Nijdam, want wat bijzonder succesvol is verander je niet. Het project zal gefaseerd worden uitgevoerd. Voorlopig is het project in 3 stappen geknipt:

  • Fase 1: Samenbrenging 2 plasdrassen op 1 locatie en aanleg van een gecamoufleerde parkeergelegenheid in de nabijheid. In de nieuwe plasdras zullen in totaal 4 vogelkijkhutten en een zwaluwwand worden aangelegd.
  • Fase 2: Aanleg van nieuwe toegangsweg van Slachte naar plasdras en de realisatie van een bezoekerscentrum
  • Fase 3: De verdere verwerving van de gronden van Murk Nijdam door ANF.
Image

schets buro Ligthart

Hoe gaat de plasdrassituatie van Murk Nijdam er uit zien?

Image

schets buro Ligthart

Image

schets buro Ligthart


Image

schets buro Ligthart


Meer informatie over project Murk Nijdam?

Bel ons of mail naar info@agrarischnatuurfondsfryslan.nl


Vertel het aan je vrienden en deel!

Wat kunt u doen om project Murk Nijdam mogelijk te maken?


Spreekt het project Murk Nijdam u aan? U kunt Freon fan it Fryske Fjild worden. Door een maandelijks donatie steunt u het werk van het Agrarisch Natuurfonds Fryslân algemeen. U kunt ook eenmalig een bedrag aan het Agrarisch Natuurfonds Fryslân schenken voor het project Murk Nijdam. Een bedrag nalaten kan natuurlijk ook. Maar het kopen van een certificaat van het Agrarisch Natuurfonds Fryslân voor het project Murk Nijdam kan ook.

Misschien heeft u wel eens gehoord van crowdfunding. Door u zich als Freon fan it Fryske Fjild aan te melden, doet u aan crowdfunding. U steunt het project Murk Nijdam. Dé skriezeboer van Fryslân ontvangt u als Freon fan it Frysk Fjild op zijn unieke boerderij vlakbij Wommels. In 2019 zal de Agrarisch Natuurfonds Fryslân samen met boer Murk de 2 verschillende plasdrassen op 1 plek samenbrengen. Dit om bezoekers een nog mooiere ervaring te bieden. Maar vooral om grutto's op zijn land nog meer rust te gunnen. Door Freon fan it Fryske Fjild te worden helpt u dit mogelijk te maken. 

U kunt zich eenmalig aanmelden als Freon fan it Fryske Fjild, maar dit ook op jaarlijkse basis doen. U krijgt dan jaarlijks een unieke ervaring aangeboden die in verhouding staat tot uw bijdrage.

Word Freon fan it Fryske Fjild en steun het project Murk Nijdam


Agrarisch Natuurfonds Fryslân heeft verschillende pakketten ontwikkelen voor een Freon van it Fryske Fjild. We hebben 3 standaardpakketten die passen bij uw budget. Uiteraard kunt u altijd contact met ons opnemen voor andere wensen ten aanzien van pakket en/of bedrag. 

Pakket tjirk (tureluur) – € 100,=

Image

Aanmelden!

Bel ons of mail naar info@agrarischnatuurfondsfryslan.nl

U wordt uitgenodigd bij de officiële opening van de nieuwe plasdras van Murk Nijdam. De verwachting is dat in het voorjaar van 2020 gaat gebeuren. Meld u snel aan als Freon fan it Fryske Fjild. U weet dan zeker dat u erbij bent.

Vertel het aan je vrienden en deel!

Image
Image
Image
Image

Pakket ljip (kievit) – € 250,=

Image

U beleeft met 6 familieleden, (vogel)vrienden, bekenden of zakenrelaties een eenmalige excursie bij skriezenboer Murk in de nieuwe plasdras (voorjaar 2020).

Aanmelden!

Bel ons of mail naar info@agrarischnatuurfondsfryslan.nl

Vertel het aan je vrienden en deel!

Image
Image
Image
Image

Pakket skries – (grutto) – € 500,=

Image

U kunt met 15 familieleden, (vogel)vrienden, bekenden of zakenrelaties een eenmalige excursie ervaren bij skriezenboer Murk in de nieuwe plasdras (voorjaar 2020). En uw (bedrijfs)naam wordt zichtbaar in een van de vogelkijkhutten bij Murk Nijdam en op de website van Agrarisch Natuurfonds (project Murk Nijdam).

Aanmelden!

Bel ons of mail naar info@agrarischnatuurfondsfryslan.nl

Andere manieren om het project Murk Nijdam te steunen


Naast steun voor het project Murk Nijdam via crowdfunding (Freon fan it Fryske Fjild) kunt u ook gewoon een schenking doen. Of u laat een legaat na om het project Murk Nijdam verder te helpen. Wilt u een (maatschappelijk) rendement? Dan kunt u ook meedoen door een of meerdere certificaten te kopen. 

ANBI-status

Het Agrarisch Natuurfonds Fryslân is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Met deze status kunt u Agrarisch Natuurfonds Fryslân steunen op fiscale gunstige voorwaarden.


Contact?

Neem gerust contact met het Agrarisch Natuurfonds Fryslân op voor een nadere kennismaking.