Naar Buiten

door Hans Peeters / foto boven: klutenkus van Douwe Struiksma

Langzaam, heel langzaam komt het voorjaar dichterbij. De temperaturen stijgen langzaam, maar het is nog steeds nat, heel nat. Het grote nieuws van afgelopen week, is misschien wel dat de koeien maandag, de 17e voor het eerst naar buiten zijn gegaan. Altijd een bijzondere gebeurtenis voor boer Murk. Normaal gesproken blijven ze nu buiten tot laat in het najaar. Voorlopig blijven ze nu eerst in een weide waar geen vogels broeden. Na het broedseizoen, mogen ze ook in de andere weilanden. Veiligheid voor alles!

De koeien gingen op 17 april voor het eerst naar buiten / foto Murk Nijdam

Foto Jeltsje Schokkenbroek

Verder is het een drukte van jewelste in Gruttoland. De twee fotohutten zijn alle dagen bezet en wekelijks worden er meerdere excursies georganiseerd. Na afloop zijn er allemaal tevreden en blije gezichten. Vaak horen we opmerkingen als: “Dat is lang geleden dat ik zoveel weidevogels gezien heb.” Vogelfotograaf Servan Ott organiseert meerdere keren per seizoen fotoworkshops vanaf Gruttoland. Hij stuurde ons een aantal schitterende foto’s van afgelopen zondag. Hij merkt daarbij op: “We zaten op de eerste rij bij de kleine plevieren en hun balts. Voor het eerst zo mooi het baltsritueel gezien; hoe het mannetje, ter bescherming, een dakje met zijn staartveren maakt boven het vrouwtje en de nestkom.”

Mannetje kleine plevier spreidt zijn staart ter bescherming van het vrouwtje en het nest / foto Servan Ott

Ook nu weer een goed klutenjaar?

Kluten zijn bepaald niet zachtzinnig en soms wordt er flink wat afgekibbeld. Boer Murk heeft de indruk dat ook 2023 weer een goed klutenjaar wordt. Vorige jaar telden we een recordaantal klutennesten van 32. “Gisteren zaten er zeker 40 in de plas voor de hutten en op het land liepen er ook nog. Het zal me niet verbazen als het dit jaar weer een heel goed klutenjaar wordt. Grutto’s zie ik op dit moment minder in de weilanden, althans die indruk heb ik. Ik ben benieuwd hoeveel nesten we met de eerste telling op Koningsdag gaan vinden. Dat geeft meestal wel een goede indicatie voor het broedseizoen.”

Klutenspektakel; er is geen poot aan vast te knopen… / foto Servan Ott

Kemphanen en oeverzwaluwen

Elk voorjaar trekken er flink wat kemphanen door in Gruttoland. Vogels die overwinteren in Afrika en broeden in Scandinavië en Oost-Europa. ”Op dit moment verblijven er tussen de 50 en 100,” aldus Murk. Die aantallen zullen nog wel oplopen.” Servan Ott vond het verrassend dat er half april al mannetjes rondliepen met een fraaie gekleurde verentooi.

Kemphaan was op 16 april al fraai op kleur / foto Servan Ott

Boekrecensies

Afgelopen week verschenen er fraaie recensies over ons onlangs verschenen boek Gruttoland. Onder andere op de app Hebban door José B.. Arnold van Kreveld schreef een mooie bespreking in het Vakblad Groen. Ook in het vooraanstaand tijdschrift Vogels van Vogelbescherming stond een artikel over Gruttoland. Ilse Hooijmeijer-Bernard schreef op haar website daarover het volgende: ‘Yes! In het nieuwste nummer van “VOGELS” staat mijn grutto-foto bij een artikel over Murk Nijdam van Hans Peeters. Laatstgenoemde is auteur van het net uitgekomen boek “Gruttoland – erfgoed van Murk Nijdam. Een prachtig boek over het ontstaan van Gruttoland in Wommels. Zeer de moeite waard!! Het boek is verkrijgbaar bij de Vogelbescherming en bij de boekhandel.’

Dank je Ilse voor de complimenten en jij nogmaals dank voor het beschikbaar stellen van je schitterende foto!

Behalve bij Vogelbescherming en de boekhandel is het boek ook te koop bij onze stichting via www.gruttoland.nl/boek  en bij boer Murk aan de boerderij aan de Slachte in Wommels.

Artikel in Vogels met de fraaie openingsfoto van Ilse Hooijmeijer-Bernard

Het boek Gruttoland is ook te koop via onze stichting.

BEZOEK ONZE WEBCAM Onze webcam draait op volle toeren en blijkt een ware hit te zijn. Parende kluten, poetsende lepelaar en nestgravende oeverzwaluwen; we hebben het allemaal al kunnen zien. Zojuist schakelde ik in en vloog er een ware wolk oeverzwaluwen door het beeld. Ze vlogen in en uit bij de nesten in de kunstwand. Straks als de zwaluwen jongen hebben, wordt het hier nog veel drukker. Geniet mee van onze webcam op www.gruttoland.nl/live

Grutto’s / foto Servan Ott

Parende grutto’s / foto Lubbert Boersma