Natte voeten bij Murk

Natte voeten bij Murk Nijdam

Natte boel in Fryslân. Heel agrarisch Fryslân heeft te maken met hoge waterstanden. Zo ook Murk Nijdam. De overvloedige regenval en de harde wind hebben ervoor gezorgd dat alle werkzaamheden aan de nieuwe plasdras voorlopig zijn stilgelegd. Graafwerk is sowieso niet mogelijk. En met de grutto’s en andere weidevogels in aantocht is het helaas niet meer mogelijk te realisatie van het plan voor het broedseizoen 2020 af te ronden. Dat betekent ook dat er in de komende periode helaas geen mogelijkheid is een bezoek aan het gruttoparadijs te brengen. Alle pijlen zijn daarom gericht op 2021. Agrarisch Natuurfonds Fryslân en Murk Nijdam gaan ervan uit dat alles dan klaar is voor bezoekers, fotografen en liefhebbers. Ondertussen gaan we door met de actie www.reddeweidevogel.nl . Er is namelijk nog heel veel nodig om de toekomst van het grutto eldorado van Murk veilig te stellen.

natte boel bij Murk Nijdam
hier is werken onmogelijk
Vogelkijkhutten onder water