teller 25 februari 2020

Nieuwe tussenstand

Het artikel in Trouw van maandag 24 februari heeft veel mensen geïnspireerd onze actie ‘red de weidevogel’ te steunen. Maar liefst 2566 personen hebben totaal 13975 m2’s geadopteerd. Het vrijwillige bestuur van Agrarische Natuurfonds Fryslân is de adoptanten zeer erkentelijk.