Murk Nijdam hangt de vlag uit

Opening Gruttoland groot succes!

foto’s Henk Bootsma en Hans Peeters

Op vrijdag 25 maart 2022 was het dan eindelijk zover. De officiële en feestelijke opening van Gruttoland. Na 2 jaar van uitstel waren ruim 300 supporters van de weidevogelparel van Murk Nijdam aanwezig op deze zonnige dag in maart voor een belangrijk moment. Het openingsevenement werd ‘s ochtends geopend door een grote groep schoolkinderen. In meerdere groepen mochten kids van 2 basisscholen in Wommels kennismaken met Gruttoland. Om 11.30 uur was het de beurt aan de media. Tijdens een persconferentie werd aangekondigd dat de stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF) recentelijk overeenstemming heeft bereikt met boer Murk Nijdam over de overgang van ongeveer 38 hectare. De laatste 5.000 m2 zal in april via crowdfunding worden opgehaald.

kids van de basisschool
kids van de basisschool krijgen uitleg van Teade de Boer
De jeugd heeft de toekomst!

Ook werd in de persconferentie aangekondigd dat er 3 nieuwe projecten in voorbereiding zijn. In samenwerking met vogelwacht Leeuwarden e.o. is ANF in gesprek met de gemeente Leeuwarden voor het beheer van de nieuw te ontwikkelen weidevogel polder (28 hectare) De Waard. Eenzelfde project is in voorbereiding met gemeente Smallingerland. Het Noordereiland (3,2 hectare) wordt in samenwerking met vogelwacht Súd en Omkriten ook opnieuw ingericht voor (weide)vogels. Het beheer zal naar verwachting voor lange duur worden georganiseerd door ANF. Tenslotte maakte ANF ook bekend dat zij in gesprek gaat met de familie De Boer uit Tjerkwerd voor de overname van een stuk van hun weidevogel areaal.

3 weidevogel songs onder begeleiding van Syb van der Ploeg en Wiebe Kaspers
De weidevogeldrone brengt de sleutel
Gruttoland is geopend!

‘s Middags was dan de officiële opening van Gruttoland. Voor een publiek van ruim 300 mensen zongen kinderen van de lokale basisschool uit volle borst 3 weidevogel songs. Zij werd musicaal begeleid door Wiebe Kaspers, Syb van der Ploeg en Piter Wilkens. Na dit indrukwekkende intro kreeg Murk Nijdam het woord. Hij vertelde vanuit zijn hart hoe Gruttoland zijn levenswerk is geworden. En hoe hij en ANF elkaar in 2018 vonden. Daarna nam voorzitter Rendert Algra van ANF het woord. Hij bedankte de vele vrijwilligers van ANF en natuurlijk alle supporters voor hun steun. En maakte hij onder applaus bekend dat het project Gruttoland is ‘rondgezet’ en kondigde hij een aantal nieuwe projecten aan. Het slotwoord was aan commissaris Arno Brok. Hij vertelde dat weidevogels net als de Fryske taal onderdeel zijn van de Fryske cultuur. En kondigde hij aan dat het grondafwaarderingsinstrument voor agrarische grond er aan zit te komen. Dit stelt partijen zoals ANF in staat om tegen lagere tarieven grond te verwerven. Na zijn prachtige woorden kreeg hij een sleutel aangereikt voor de openingshandeling. Een weidevogeldrone reikte de sleutel aan. Daarmee was Gruttoland officieel geopend en konden de aanwezigen een korte tour langs de plasdras en de kijkhutten maken. In de schuur van Murk Nijdam kon men nog nagenieten onder het genot van een hapje en drankje. Velen genoten van een speciaal ‘Skriezebiertje’.

Een korte tour door Gruttoland
De nazit
Piter Wilkens in actie

Nog meer foto’s om de opening van Gruttoland mee te beleven.

Speciale oranjekoek mocht niet ontbreken.

Het speciale ‘Gruttoland-koor’ zong enkele speciaal ingestudeerde liederen.
Bevlogen vertelt Murk Nijdam over de totstandkoming van Gruttoland.
Rendert Algra, voorzitter van de stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân, sprak zijn bewondering uit voor Murk Nijdam en alle vrijwilligers die bij Gruttoland betrokken zijn
Tot slot sprak Commissaris van de Koning in Fryslân Arno Brok zijn bewondering uit voor boer Murk en de stichting ANF.
In groepen maakten de aanwezigen kennis met Gruttoland door een korte wandeling om de plas te maken, waaraan een viertal vogelhutten zijn gebouwd.
Boer Murk Nijdam leidde de eerste groep rond, waarbij hij met gedeputeerde Douwe Hoogland uitgebreid van gedachte wisselde over de weidevogelproblematiek.
De genodigden konden ook het gloednieuwe bezoekerscentrum bezoeken. In de toekomst worden hier groepen ontvangen en is een fraaie expositie van weidevogelfoto’s te bewonderen.