Retourtje Polen

Door Hans Peeters / foto boven putter – Lubbert Boersma

Het broedseizoen is amper achter de rug en geloof het of niet, de najaarstrek is al begonnen. Half mei waren de meeste kemphanen vertrokken naar hun broedgebieden en nu zijn de eerste hanen alweer te bewonderen in Gruttoland. Ze zijn even op en neer geweest naar Polen of Wit-Rusland; hebben daar aan hun voortplantingsverplichtingen voldaan en kijk, daar zijn ze weer. De vrouwtjes van de kemphanen komen later. Zij broeden en brengen hun jongen groot, voordat ook zij weer aan hun tocht naar het zuiden beginnen.

De eerste kemphanen zijn alweer terug / foto Bennie van der Weide

Nieuws van Murk

Er is  geen groot nieuws te melden. Het kuikenseizoen loopt naar het einde al, zit er nog steeds een wilde eend te broeden. Veel eendenkuikens in alle sloten en plas en van de visdiefkuikens zijn er al veel die kunnen vliegen. Er zijn nog steeds grutto’s met kuikens in het weiland waar nog gemaaid moet worden. Maandagavond, vermoedelijk de laatste avond om te ringen. Daarna kunnen we de balans voor het broedseizoen 2023 opmaken.

Groeten Murk.

Grutto’s in de plas / foto Marten F. de Vries

Jonge grutto / foto Lubbert Boersma

Lubbert Boersma deze week

Bij het uitstappen van de auto werden Jappie en ondergetekende al luid begroet door kluten, visdieven en tureluurs. Nog veel jonge vogels aanwezig in de plas. Door de iets lagere waterstand, hebben de jonge visdieven zich wat meer kunnen verdelen. Indrukwekkend hoeveel de jonge vogels in een week tijd zijn gegroeid. Jonge visdieven van klein tot al vliegvlug. Voor de oudere jongen is het niet meer vanzelfsprekend dat ze door de ouders worden gevoed. Wat je dan ziet, dat de ouder een visje voorhoudt en dan doorvliegt. Het is dan de bedoeling dat de jonge vogel er achteraan gaat. Wil je eten dan zul je er wat voor moeten doen. Het is al net zoals bij ons mensen, wil je lekker eten, zal je moeten werken. Ook waren er jonge putters op de distels, die op de eilandjes staan, aanwezig.
Het was weer volop genieten.
Vr gr Lubbert

Jonge tureluur / foto Lubbert Boersma

Jonge visdief krijgt visje voorgehouden / foto Marten F. de Vries

De week van Jappie Seinstra

Woensdagmiddag was de groep kemphanen al gegroeid tot ca 60 stuks. De meesten beginnen al te ruien en zien er daardoor behoorlijk verfomfaaid uit. Een aantal jonge visdieven is al bezig met vliegoefeningen. De ouders stimuleren dit door ze een vis voor te houden en vervolgens daarmee weg te vliegen. De putters of distelvinken en kneuen met jongen doen zich te goed aan de bloemzaden langs de oevers en op de eilandjes. Op de foto zitten de jonge putters te pluizen in de zaden van de akkerdistel.

m.vr.gr. Jappie

Jonge putters op akkerdistel / foto Jappie Seinstra

Mannetje kneu / foto Jappie Seinstra

Oeverzwaluwen

Nog steeds worden er jonge oeverzwaluwen gevoerd door hun ouders. De oeverzwaluwwand zorgt altijd weer voor interessante beelden. Bezoek onze webcam en kijk op www.gruttoland.nl/live

Hap, slik, weg / foto Lubbert Boersma