hoger waterpeil bij Murk Nijdam

Rust bij Murk Nijdam

Begin mei ligt het project Murk Nijdam in de 1e fase er vredig bij. En krijgen de weidevogels alle rust en ruimte die ze nodig hebben tijdens het broedseizoen. Er is al een behoorlijk aantal grutto’s, tureluurs en kieviten aan de leg. Maar door de droogte van de afgelopen anderhalve maand zijn het minder dat je mag verwachten. Wellicht maken de grutto’s de komende weken nog een inhaalslag. Net zoals dat vorig jaar het geval was. Toen werd het uiteindelijk een topseizoen. De actie ‘red de weidevogel’ loopt ondertussen lekker door. Binnenkort verwachten we de 1e fase (32.000 m2) te hebben ingevuld. Dankzij bijna 5000 adoptanten is de publieksactie een groot succes. Het bestuur van de stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân bereid samen met Murk Nijdam de plannen van de 2e fase voor. Binnenkort daarover meer…..

De vogelkijk ligt er puik bij.
Het waterpeil is bij Murk prima op hoogte.
De begroeiing van het toegangspad slaat goed aan.
Het kruidenrijke gras wordt pas in juni ergens gemaaid.