Simone Scheffer

Simone Scheffer pommerant

Ik ben na mijn werk voor Omrop Fryslân vaak te vinden in de Friese agrarische natuur. Ik word vooral blij van het mooie samenspel van boer en natuur. Zo ook tijdens het wandelen van de Slachtemaraton in 2016.  Er viel mij echter wel iets op. Wat is het soms stil en eentonig in de Friese weiden. Maar gelukkig was het bij boer Murk Nijdam aan de Slachte vlakbij Wommels anders. Rondom hoor je het unieke geluid van alarmerende grutto’s.  Dat brengt me ertoe het initiatief van Gruttoland en boer Murk Nijdam als pommerant (ambassadeur) te steunen. Want dit soort weidevogel parels moeten blijven bestaan. Als waardering voor Murk en zijn vele vrijwilligers. Maar ook als inspiratie voor andere boeren en iedereen met hart voor de weidevogels en het Friese landschap. 

Simone Scheffer steunt Gruttoland en Murk Nijdam