advertentie 'help de weidevogel vlucht'

start nieuwe campagne ANF

Op zaterdag 3 december start de nieuwe publiekscampagne van stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF). De campagne heet ‘Help, de weidevogel vlucht…’. Met de opbrengst van de campagne zal ANF een volgende weidevogelparel aankopen. Er is op dezelfde 3 december een intentieverklaring met de familie De Boer uit Tjerkwerd getekend. Zij willen 12 hectares van hun beste weidevogelgrond aan ANF overdragen. Zo blijft dit weidevogelwalhalla naar verwachting voor altijd bestaan.

Bij intentiebijeenkomst werd thuis bij de familie De Boer ondertekend. Namens ANF tekende secretaris Eddy de Boer

Net als de vorige 2 campagnes wordt samengewerkt met Mediahuis Noord en Van Plan. Er wordt regelmatig geadverteerd in de dag- en weekbladen van Mediahuis Noord. Om te beginnen in de Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad en Dagblad van het Noorden. Hierna zijn wellicht ook andere regio’s van Mediahuis Nederland aan de beurt. Bijvoorbeeld Noord Holland.

Wilt u ook bijdragen aan de campagne? Doneer via www.reddeweidevogel.nl