SYMPATHIEK GEBAAR VAN ONZE ZUIDERBUREN

Zaterdag, 5 augustus a.s. wordt in de Kalkense Meersen, 20 kilometer ten oosten van Gent, een Gruttorun georganiseerd. De veldloop stelt de schoonheid en de rust van het natuurgebied centraal. Het natuur- en stiltegebied dat eigendom is van Natuurpunt België, kenmerkt zich door laaggelegen, vochtige graslanden in de overstromingsvlakte van de Schelde. De Kalkense Meersen vormen een bijzondere broed- en overwinteringsplaats voor vele weidevogels.

De Gruttorun wordt georganiseerd door VZW (Vennootschap Zonder Winstoogmerk) Hofmakers.

Een deel van de opbrengst van de run komt ten goede van onze stichting ANF. Waarom ANF?

“Door de grutto te steunen aan de bron, hopen we nog meer grutto’s te mogen verwelkomen in de Kalkense Meersen,” aldus de organisatoren.

Wij zijn VZW Hofmakers zeer erkentelijk en wensen hun veel succes met de run.

Grutto’s onderweg / foto Hans Peeters

Meer informatie vindt u hier: https://gruttorun.be