Tekeningen vogelkijkhutten

De eerste schetsen van de nieuwe vogelkijkhutten bij Murk Nijdam zijn gemaakt. Het streven is nog steeds direct na het broedseizoen te beginnen met de werkzaamheden.