Telling op Koningsdag

Op Koningsdag vond de traditionele 1e nesttelling plaats bij boer Murk. Een keer gaan 8 ervaren tellers in linie over ongeveer de helft van het land om het aantal weidevogellegsels te inventariseren. Resultaat: 30 gruttonesten, 5 tureluur, 3 scholekster, 9 kievit en de eerste kluten zijn aan de leg. Plus nog eens bijna 100 bezette nesten in de oeverzwaluwkolonie. Een mooi resultaat voor een eerste telling. Later vinden nog enkele nesttellingen plaats met de drone, om verstoring te voorkomen. Later is de kans op kuikens namelijk groter en die willen de weidevogelexperts met rust laten.Foto’s Eddy de Boer en Hans Peeters

Tureluur bij Gruttoland
Grutto close up
Een mooi legsel bij Gruttoland