Topdrukte in Gruttoland

door Hans Peeters / foto boven Kluut – Lianne Otter

Elke dag zijn we getuige van nieuwe vogelbelevenissen in Gruttoland en dagelijks worden er nieuwe kuikens geboren. Visdieven voeren hun jongen en de snel groeiende klutenkuikens zoeken vanaf de eerste dag zelfstandig naar lekkere hapjes.

Visdief voert haar jong / foto Lianne Otter

Nieuws van Murk

“Vandaag (vrijdag), was het hier lekker maar nog niet warm. Morgen misschien hier in Wommels ook 30 graden, dan houden we ons rustig! Zaterdag zijn de laatste excursies en we hebben er dit seizoen dan ongeveer 65 gehad. Honderden mensen die dus hebben genoten van Gruttoland en de vele vogels hier. Mooi dat ze het verhaal over de grutto en andere weidevogels hebben gehoord. Als we weer mensen hebben kunnen overtuigen van het belang van weidevogels en het nut van op een andere manier boeren, dan ben ik weer heel tevreden. Ook kwamen deze week nog een paar sponsoren langs, die mooie bedragen hebben toegezegd! Volgende week 3e alarmtelling en vanaf donderdag, 15 juni a.s. mag er weer gemaaid worden.”

Kleine plevier / foto Lianne Otter

Kluut verjaagt tureluur / foto Lianne Otter

Schoolexcursies

Dit jaar organiseert de Vogelwacht Wommels schoolexcursies in Gruttoland, waarbij de leerlingen met een vogel-zoek-boekje werken. Het lesboekje is door de Vogelwacht ontwikkeld en vrijwilliger Teade de Boer is daarin de stuwende kracht. De opzet is dat de lokale vogelwacht een les op school geeft over weidevogels, dat de leerlingen dan op excursie komen en aansluitend nog een les op school krijgen met een verwerking van de excursie. In totaal zijn er nu 120 leerlingen geweest, in totaal verwachten we dit seizoen 150 leerlingen rond te leiden. De leerlingen zijn super enthousiast, ze vinden het prachtig om vanuit de vogelhutten, vooral naar de kuikens van de kluten te kijken. 

De vogel-zoek-boekjes worden door de leerlingen gretig gebruikt. De productie van de vogelboekjes werd mede mogelijk gemaakt door de Stichting Wommels en het Prins Bernard Cultuurfonds.

Aan het einde van elke excursie wordt een foto gemaakt. De leerlingen lachen en zeggen niet ‘cheese’, maar natuurlijk ‘Skries’ (Fries voor grutto). 

Het vogel-zoek-boekje / foto Teade de Boer

Aandachtige leerlingen / foto Yde van der Hem

Ook grote aandacht vanuit de vogelhut / foto Yde van der Hem

Tijdens de groepsfoto zeggen de leerlingen: “Skries! / foto Teade de Boer

VADERDAGCADEAU

Dit voorjaar verscheen het boek Gruttoland – Erfgoed van Murk Nijdam, geschreven door Hans Peeters en uitgegeven door onze stichting. Het gaat over het leven van boer Murk Nijdam en zijn tomeloze inzet voor de grutto en andere weidevogels. In het boek ook uitgebreid aandacht voor veel andere vogelsoorten, die in Gruttoland te zien zijn. Het boek is een groot succes en is in de boekwinkel inmiddels uitverkocht. Wel zijn er nog exemplaren te koop in het Bezoekerscentrum van Gruttoland of als dit gesloten huis aan de boerderij bij Murk aan de Slachte 4 in Wommels. Ook is het boek te bestellen via www.gruttoland.nl klik op boek.

Bezoek onze webcam

Van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat kunt u, via onze webcam, getuige zijn van het vogelleven in Gruttoland. Momenteel is het bij de oeverzwaluwwand een drukte van jewelste, ook volop actie op het visdieveneiland en er lopen veel jonge kluten rond. Kijk mee op www.gruttoland.nl/live

Moeder kluut roept jong tot de orde / foto Lianne Otter

Grutto / foto Lianne Otter

Dagblad Trouw

Deze week in Trouw (6 juni 2023) aandacht voor Gruttoland

De grutto verdient meer dan het voordeel van de twijfel (Koos Dijksterhuis)

Om de paar jaar is er een actie van veehouders en vogelbeschermers om de grutto te redden. Ooit gaf ik zulke acties het voordeel van de twijfel. Baatte het niet dan schaadde het niet. Nu weet ik dat nietbaten wel schaadt, want ondanks aanvals- en reddingsplannen kachelt de grutto gestaag door richting afgrond.

Zelfs het verkiezen van de grutto tot nationale vogel des vaderlands heeft niets geholpen. Voor verkiezingen en aanvalsplannen worden campagnes gevoerd en artist-impressies gemaakt, waarna alles weer als vanouds verdergaat: megawinst uit exportlandbouw, ten koste van milieu, landschap en natuur.

Gelukkig zijn sommige boeren dol op grutto’s en spannen zij zich echt in voor die beesten, door nesten te beschermen, land plasdras te zetten en laat te maaien. Zo nodig wordt de boel omheind met schrikdraad, tegen vossen en andere snoodaards. Helaas is het geweer populairder dan schrikdraad.

Roofdieren komen van heinde en ver af op de overgebleven weidevogelgebieden, zoals kamelen van heinde en ver afkomen op oases. Sommige van die dieren, zoals hermelijnen, horen net zo goed als grutto’s bij het weidevogellandschap. Ook die gaan achteruit.

Grutto / foto Bennie van der Weide

De grutto is schitterend en zijn geroep is een lust voor het oor. In de overgebleven weidevogelgebieden zijn ze te horen en te zien, stappend door het gras, jagend door de lucht of zittend op een paaltje. De grutto vertegenwoordigt het landschap waar ook kievit, tureluur, grutto en andere soorten (hermelijnen!) bij horen.

Sinds twee jaar is er Gruttoland, waarmee de vogelbeschermende boeren van het Agrarisch Natuurfonds Fryslân het erfgoed van Murk Nijdam veiligstellen en uitbreiden. Als er één gruttoboer is, dan is het Nijdam wel. Hij had een weidevogelparadijs. Een druppel op een oase in de gloeiende woestijn. Dat moet meer worden. Daarom geef ik Gruttoland meer dan het voordeel van de twijfel; ik heb gedoneerd en velen met mij.

Grutto / foto Rob Blanken

Grutto / foto Marten F. de Vries