Uit de oude doos

Tekst en beeld Hans Peeters

Voordat Hans Peeters vrijwilliger werd bij de stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân, bezocht hij het weidevogelparadijs van boer Murk incidenteel. Hier volgt een relaas uit zijn vogellogboek van 15 april 2016, na een bezoek aan Murk Nijdam.

Grutto’s komen van alle kanten ingevlogen.

Een gekkenhuis

Er zijn momenten dat het stil is en dan is het weer een gekkenhuis. Er komen grutto’s met kemphanen en tureluurs van alle kanten ingevlogen. Soms staan er wel 150 grutto’s bij elkaar in de plasdras. Poetsend, etend en baltsend. Het gruttokoor zingt uitbundig en luidruchtig haar eigen naam. Dit uitbundige voorjaarsgeluid is werkelijk met niets te vergelijken.

Het gruttobedrijf van Murk Nijdam in 2016.

Gruttobedrijf

Het idee dat dit het drukst bevolkte gruttoland is van Nederland en waarschijnlijk van Europa of ter wereld, geeft een heel bijzonder gevoel. We spreken boer Murk. Zijn grutto’s zijn voor hem net zo belangrijk als zijn koeien. Misschien zelfs belangrijker. De man is vol passie over zijn weidevogels en in deze tijd van het jaar is hij 40 uur per week bezig met zijn gruttobedrijf. Alles voor de koning van de weide.

Grutto’s houden van plasdras.

Plasdras

De koeien lopen op een weiland dichtbij zijn boerderij. De omliggende landerijen zijn momenteel allemaal weidevogelgebied. Het gras met hier en daar kale plekken, bestrooid met ruige stalmest. Daar houden weidevogels van, net als van de greppels waarin het water hoog staat. Twee grote delen met plasdras met 3 cm waterstand. Hier vinden honderden weidevogels hun dagelijkse kost.

Elke klutenzwaai is raak.

Klutenzwaai

Elke gruttopik en klutenzwaai (zij maaien door het water om te eten) lijkt raak te zijn. Volgens Murk eten ze vooral poppen en larven van eendagsvliegen. Er moeten er miljoenen in het water en de bodem zitten.

Gekleurringde vogels lijken elkaar op te zoeken.

Gekleurringde huwelijken

We zien klutenpaar CA en CW. Twee jaar geleden allebei geboren op het land van Murk. Twee gekleurringde grutto’s broeden hier al jaren met elkaar. Het lijkt of gekleurringde vogels zich tot elkaar aangetrokken voelen. Lotgenoten?

Murk Nijdam ontving in 2016 de Bronzen Grutto. Zelf ontwierp en maakte hij een reusachtige metalen grutto.

Bronzen Grutto

Kemphanen houden hun eerste toernooigevechten. Wat een vogelland!

Hulde aan Murk. Terecht dat hij vorige maand de Bronzen Grutto van Vogelbescherming ontving. Dik verdiend!

Bij Agrarisch Natuurfonds Fryslan gaat alles voor de grutto.

Nawoord

Dit verslag is een weergave van de oude situatie bij boer Murk. Tegenwoordig is er nog meer ruimte voor de vogels om te broeden en is het plasdras gedeelte sterk uitgebreid. De vogels weten Gruttoland meer en meer te vinden. Murk en stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân bieden weidevogels een mooie toekomst.

Wilt u met eigen ogen zien hoe fantastisch Gruttoland is of wilt u een dagje komen fotograferen? U bent van harte welkom!

https://www.vanplan.nl/resultaten#/?searchString=gruttoland