kievit 2021

Uitgifte obligatie ANF van start

Weidevogels steunen met obligaties! 

Met een maatschappelijk rendement van 1% per jaar

Investeren in weidevogels via obligaties van stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF) kan sinds kort. Afgelopen zaterdag werden officieel de eerste 2 obligaties door Murk Nijdam overhandigd aan Rients en Selma de Boer uit Easterein. Zij kregen deze waardepapieren cadeau van hun ouders. Deze eeuwigdurende obligaties aan toonder hebben een waarde van € 500,= per stuk. Ze worden dus niet afgelost. Wel krijgt de bezitter jaarlijks een rentevergoeding van 1% uitgekeerd. Met deze leningen wil ANF meer agrarische grond in Fryslân aankopen. Uiteraard wordt door ANF alleen grond aangekocht waar weidevogels kansrijk zijn. En gelukkig zijn er in Fryslân nog talrijke weidevogelparels die het waard zijn om te behouden en om voor te strijden. ANF verwacht veel belangstelling voor deze nieuwe manier van investeren in weidevogels.

Bekijk hier de brochure. >>>

Bestel hier direct 1 of meer obligaties >>>

Murk overhandigt Rients de Boer de 1e obligatie
Ook Selma de boer krijgt een obligatie van haar ouders