Vogelparadijs

door Hans Peeters / foto boven Bennie van der Weide

Een week geleden luidde Gruttoland het einde van het seizoen in en sloot de hutten tot volgend voorjaar. De vogels trekken zich daar weinig van een blijven in groten getale komen.

Spreeuwen landen op kievit / foto Lianne Otter

Nieuws van Murk

Beste,

Veel grauwe ganzen op Gruttoland tot wel een 500 stuks. Veel blauwe en grote zilverreigers mijn zus telde er 60! Dat komt omdat er erg veel veldmuizen in het land zitten. Er lijkt weer een erg grote muizenpiek aan te komen zeker als het ook nog een droge herfst zal worden. De ijsvogel is nog vaak te horen en te zien. De webcam gaat na september op zwart !!! Volgend jaar maart maar weer zien, dan misschien kan het over de glasvezel!

Groeten Murk.

Kemphanen / foto Lianne Otter

Kanoet / foto Lianne Otter

Het laatste nieuws

Afgelopen week verscheen een alleszeggend artikel in de krant, waarin onze voorzitter Rendert Algra zijn zorg uitspreekt over de toekomst van de grutto. Conclusie: het is niet te laat, maar er moet wel een tandje bij.

Reitse Spanninga onze nieuwe pommerant

ANF heeft een nieuwe ambassadeur (pommerant). Naast onder meer voetbaltrainers Foppe de Haan en Henk de Jong is autoriteit op het gebied van gastvrijheid, eten en drinken, koken en barbecue Reitse Spanninga de ‘listlûker’ van Gruttoland. Reitse zegt hier zelf over: “Dêrom wol ik pommerant wêze fan ús Fryske greidefûgels. As jonkje wie ik al mei pake Reitse yn it lân. Hy wie boer en hat my op jonge leeftiid alles bybrocht oer skriezen, ljippen en it greidefjild. En wat je mei leafde bybrocht wurdt, lit je nea wêr los.”

(Nederlandse vertaling: “Daarom wil ik ambassadeur zijn van onze Friese weidevogels. Als kind was ik al met opa Reitse in het land te vinden. Hij was boer en bracht mij op jonge leeftijd alles bij over grutto’s, kieviten en het weideland. En wat je in je jeugd met liefde wordt bijgebracht laat je nooit weer los!”)

Gert Buter genoot met volle teugen 

“Ondanks een licht kalende steltloper, die aan de overkant van de “plas-dras” op een trekker wat hooi binnenhaalde en het kennelijk leuk vond met een pesterig genoegen “onze” vogels weg te jagen, hebben we toch nog leuke foto’s kunnen maken! De leukste soort zondag was een kanoet, die lang bij ons bleef en zich van alle kanten liet fotograferen. Ook geweldig was een grote groep goudplevieren (honderden!), maar die bleven maar heel even.

Kortom, Murk, het was weer een feest!!  

Bedankt!

Gert

Goudplevieren / foto Gert Buter

Watersnip / foto Gert Buter

Kanoet / foto Gert Buter

Arjan de Wit was hier voor het eerst

Goedemorgen,
Zaterdag 9 september was mijn eerste kennismaking met Gruttoland. Wat een geweldige plek!
Op een mistige en windstille ochtend heb ik genoten van de soort die bovenaan mijn lijstje stond van soorten die ik hoopte te zien: de watersnip.
Ik kom in april terug voor de grutto’s.
Hierbij nog enkele beelden die ik heb weten te maken. Het staat jullie vrij deze te gebruiken
op jullie website (of andere vormen van media).
Met vriendelijke groet,
Arjan de Wit

Watersnip / foto Arjan de Wit

Watersnip / foto Arjan de Wit

Vrijwilliger Douwe Struiksma blijft genieten

’t Was mooi slecht weer afgelopen maandagochtend. Het begon nog wel aardig met rood in de vroege ochtendschemering, maar dat rode verdween al snel. 

In de schemering van die mooie ochtend stonden er enkele honderden wulpen in de plasdras. En toen het nog maar een beetje lichter werd vertrokken ze. In kleine groepen op weg naar de foerageergebieden, de weilanden dus. Door met langere sluitertijd te werken (1/25 sec.) werden alleen de bewegingen van de opvliegende wulp zichtbaar op de foto. 

En toen veranderde het weer ook al snel: aantrekkende wind, bewolking en regen en op sommige momenten veel regen. De kieviten en kemphanen stonden met hun koppies in de wind, wachtten de buien maar af en gingen daarna weer poetsen. Zo nu en dan kwamen enkele watersnippen in beeld. En één zwarte ruiter in winterkledij. 

Technisch uitdagende omstandigheden voor de fotograaf: weinig licht waardoor met langere sluitertijden gewerkt moest worden. En dat laatste om te voorkomen dat de iso-waarden nog verder opgeschroefd zouden moeten worden. Nu bij veel foto’s al ISO 2000. 

Prima tevreden, ook met de fotografische resultaten.  

Tot zover en mei groetnis, Douwe

Watersnip / foto Douwe Struiksma

Zwarte ruiter tussen kieviten / foto Douwe Struiksma

Opvliegende wulp / foto Douwe Struiksma