Vogels op drift

door Hans Peeters/ foto boven vliegende goudplevier Lianne Otter

Het broedseizoen is definitief voorbij en veel vogels zijn op trek gegaan of nemen voorbereidingen daartoe. Zoals bekend worden in Gruttoland veel vogels voorzien van kleurringen, om ze in het belang van de wetenschap te kunnen volgen. Van Teade de Boer ontvingen we deze week een aantal meer dan interessante terugmeldingen.

Badderende goudplevieren / foto Bennie van der Weide

Fotografen genot

Maar eerst iets anders. Vaste bezoeker van Gruttoland Servan Ott genoot ook afgelopen week weer met volle teugen. Servan: “Ondanks de vele regen en hoge waterstand, een aantal mooie momenten gisteren met de groep. De eerste watersnippen (na laatste bezoek 4 juni) totaal zo’n 5, erg genoten van de poets. Tijdens enkele ‘staart-op momentjes’ waren de prachtige middelste oranjestaartveren fraai te zien. Voedsel genoeg, massa’s muggen dreven mee op gebroken rietbladeren.” 

Watersnip / foto Servan Ott

Watersnip / foto Servan Ott

Bergeenden rui

Na het broedseizoen zoeken veel bergeenden nu het open water van de Waddenzee op. Dat is niet zomaar: ze zijn ’s zomers in de rui. Daarbij wisselen ze de grootste veren van de vleugels – de slagpennen – allemaal tegelijk. Dan wordt het lastig vliegen! Op open water zijn ze veilig voor roofdieren. Bovendien is er genoeg te eten: kleine kreeftjes, garnalen, slakjes en wat je maar meer voor lekkers in het slikkige wad kunt vinden. Vroeger trokken alle bergeenden in West-Europa hiervoor naar de Duitse Wadden, maar sinds zo’n dertig jaar is een deel ook bij ons te vinden. (Natuurjournaal d.d. 24 juli 2023)

Bergeenden / foto Servan Ott

Kleurringen Atser Sybrandy stuurde ons een foto door van een geringde visdief, die afgelopen week in Eemshaven werd gefotografeerd door Petra Manche van Sovon Vogelonderzoek Nederland. De visdief werd op 21 juni jl. in Gruttoland als bijna vliegvlug door de vaste ringgroep geringd.

De door Petra Manche geringde visdief / foto Atser Sybrandy

De volgende ringmeldingen ontvingen we van Teade de Boer:

Twee kieviten

Fotograaf en vogelliefhebber Wiebe Palstra fotografeerde deze week twee geringde kieviten. Beide zijn bij Murk geringd; W-A/N-5 (Witte A, Negro 5)  is in 2016 – het jaar van de kievit – geringd. Dat was het eerste jaar dat er op Gruttoland kieviten met kleurringen zijn geringd. De andere W-S/N-0 (Witte ring met inscriptie zwarte S, Negro Ring op inscriptie 0) is een het bijna vliegvlug kuiken, dat we tijdens de eerste alarmtelling dit jaar hebben kunnen vangen en ringen. 

Kievit W-S/N-0 / foto Wiebe Palstra

Kievit W-A/N-5 / foto Wiebe Palstra

Trouwe kemphaan

Vorige week las ik een kemphaan af, een dag later – op 21 juli fotografeerde Jappie Seinstra deze ook. Vorig jaar werd hij 9 dagen eerder ook gefotografeerd door Jappie, in de Plasdras bij Murk. De vogel werd in 2016 geringd in Zuidwest Friesland (regio Koudum/Stavoren).

Betreffende kemphaan op 13 juli 2022 gefotografeerd door Jappie Seinstra

Dezelfde vogel op 21 juli 2023 gefotografeerd door Jappie Seinstra

Terugmeldingen juveniele grutto’s

De afgelopen weken zijn er meerdere terugmeldingen gekomen van gruttopullen die in 2023 geringd zijn. In ieder geval vanuit het Lauwersmeer door Simon Spriensma, Hegewiersterfjild (Harlingen) door Eus de Groot en van andere waarnemers vanuit de Oostvaardersplassen, de Biesbosch en gebieden rond Zwolle. Daarentegen zitten er ook nog enkele in de nabije omgeving van Gruttoland, ook zelfs nog op Gruttoland. De grutto op de foto, genomen door Wiebe Palstra, laat een kuiken zien die afgelopen zondag nog op zijn geboortegrond in Gruttoland rondscharrelde. 

Grutto / foto Wiebe Palstra

Gezenderde grutto P2PWWW

Eén van de grutto’s die trouw zijn kuikens groot brengt op Gruttoland, is voorzien van een GPS zender. De vogel is te volgen op de app: Animal Tracker. Grutto ‘Oude_Rijd’ heeft tot begin juli met zijn kuikens op Gruttoland gefoerageerd, maakte wel eens een uitstapje naar nabijgelegen weilanden. Daarna vloog hij naar de Oostvaardersplassen, maar na enkele dagen vertrok hij opnieuw naar het noorden en verbleef meerdere dagen rond Skrins (Natuurmonumenten, Zuidwest Friesland) en bij biologische Boer Noordmans nabij Iens.  Van daaruit vertrok de vogel 18 juli richting het zuiden, de gegevens laten aansluitend zien dat Oude_Rijd 20 juli de Middellandse Zee is overgestoken en langs de kust van Algerije vliegt. Kennelijk heeft de vogel zich daar bedacht en is via Spanje naar Portugal gevlogen. Daar verblijft hij nu al meerdere dagen om op te vetten voor de (waarschijnlijke) oversteek over de Sahara.

De tocht van grutto ‘Oude-Rijd’ naar het zuiden / video Teade de Boer

SYMPATHIEK GEBAAR VAN ONZE ZUIDERBUREN

Zaterdag, 5 augustus a.s. wordt in de Kalkense Meersen, 20 kilometer ten oosten van Gent, een Gruttorun georganiseerd. De veldloop stelt de schoonheid en de rust van het natuurgebied centraal. Het natuur- en stiltegebied dat eigendom is van Natuurpunt België, kenmerkt zich door laaggelegen, vochtige graslanden in de overstromingsvlakte van de Schelde. De Kalkense Meersen vormen een bijzondere broed- en overwinteringsplaats voor vele weidevogels. Het is de enige plaats in België waar grutto’s broeden. De Gruttorun wordt georganiseerd door VZW (Vennootschap Zonder Winstoogmerk) Hofmakers. Een deel van de opbrengst van de run komt ten goede van onze stichting ANF. Waarom ANF? “Door de grutto te steunen aan de bron, hopen we nog meer grutto’s te mogen verwelkomen in de Kalkense Meersen,” aldus de organisatoren.

Wij zijn VZW Hofmakers zeer erkentelijk en wensen hun veel succes met de run.