vogels tellen in Gruttoland

Vogels tellen in Gruttoland

De laatste weken zijn er meerdere keren vogels geteld in Gruttoland. De soorten en aantallen worden in kaart gebracht door vogelwacht Wommels. Zij werken ook met een van de 7 BFVW weidevogeldrones. Begin mei werden er al 60 gruttonesten, 11 kievitsnesten en 10 nesten van de tureluur geteld. Deze aantallen zullen zeker nog wijzigen. Er is door ANF een (Friestalige) video van dit vogeltellen gemaakt.