Volop aktie bij Murk Nijdam

Er wordt volop gewerkt aan de nieuwe plasdras bij Murk Nijdam. Bijna 2 weken na de officiële start worden de eerste contouren zichtbaar. Nadat de kijkhut van de oude plasdras werd verwijderd begonnen Murk Nijdam en Harm Jan Kamstra als aannemer met de uitbreiding van de andere plasdras. Er ging veel denkwerk aan vooraf. Voor Murk en zijn kompaan een mooie uitdaging het komende halfjaar. Want het streven is alles voor het broedseizoen 2020 in orde te hebben. Nog een pittige klus voor de heren en de mensen van het Agrarisch Natuurfonds Fryslân. (Video gemaakt door Harm Jan Kamstra).