We hebben een droom

Wij hebben een droom…. Er is eens een land waar de grutto, onze ‘Friese panda’ in alle rust en veiligheid kan nestelen, broeden en opgroeien. Een land waar een overvloed aan voedsel is en de grondpredatoren nauwelijks de kans krijgen om het jonge leven van de kuikens en broedende grutto’s te verstoren. Een land waar mede door de ideale samenstelling van kruidenrijk grasland, greppels en een plasdras een overvloed aan insecten en wormen is. In zo’n land zijn alle ingrediënten aanwezig om de kuikens-pyken van de grutto groot en sterk te laten worden. Van zo’n land dromen wij. Dat is ‘Gruttoland – it bêste skrieze lân fan d’ierde’

de droom van alle gruttoliefhebbers