Zeldzame gast in Gruttoland

Foto boven Evelien Meijer

Maandag, 13 mei jl. werd in Gruttoland de zeldzame waarneming gedaan van een breedbekstrandloper. Het is de eerste waarneming van dit jaar en voor Gruttoland een nieuwe soort. Het is nummer 138 op de soortenlijst van Gruttoland!

Breedbekstrandloper / foto Evelien Meijer

Evelien Meijer en Jacques Schouten zijn regelmatige bezoekers van Gruttoland. Maandag, 13 mei jl. zagen ze vanuit fotohut de Skries een vreemde steltloper. Evelien: “Wikipedia bracht al gauw uitsluitsel en het bleek om een breedbekstrandloper te gaan. De vogel stond in de nabijheid van een kleine plevier en na tien minuten vloog hij weg. Een uur later was hij er weer en stond toen in de nabijheid van een oeverloper en kleine plevier. De vogel zat ver weg, dus ik moest de foto’s flink uitvergroten.”

Breedbekstrandloper / foto Evelien Meijer

De foto’s van Evelien werden geverifieerd door Arnold van Kreveld, Marc Argeloo en Gert Ottens van Vogelbescherming. Allemaal ervaren vogelaars. Allen kwamen tot dezelfde conclusie: breedbekstrandloper. Volgens Waarneming.nl is dit de eerste waarneming van dit jaar in Nederland. Een dag later werd een breedbekstrandloper gezien in Cadzand-Bad en op 16 mei is een exemplaar gezien in Ezumakeeg in het Lauwersmeer. Dit zou mogelijk dezelfde vogel kunnen zijn als die in Gruttoland. Na maandag is de vogel niet meer in Gruttoland gezien.

Breedbekstrandloper / foto Evelien Meijer

De breedbekstrandloper is iets kleiner dan een bonte strandloper en heeft een kenmerkende oog- en koptekening. Ze broeden in de hoogste delen van hoogvenen in bergland en taiga van Rusland en Siberië. De soort overwintert in Oost-Afrika en Zuid-Azië. Is in Nederland een zeldzame doortrekker en wordt minder dan 10 keer per jaar waargenomen.

Evelien hartelijk dank voor het delen van de foto’s.