cadeau bericht

Geef om Gruttoland

Help mee deze gruttoparel te behouden en draag actief bij aan de redding van de grutto. Adopteer 10 of meer
vierkante meters Gruttoland en schenk deze aan een ander. De ontvanger of gever krijgt een mooi certificaat
thuisgestuurd. Met deze actie wordt 6 hectare weidegrond aangekocht van gruttoboer Murk Nijdam in Wommels.
Vervolgens wordt dit perceel op maat ingericht en beheerd voor de grutto’s. Een land met greppels, kruidenrijk grasland, ruige stalmest, uitgesteld maaien en een optimaal waterpeil. Zo bouwen we samen aan it bêste skriezelân fan d’ierde.