Gruttoboer Murk Nijdam woont in Wommels


Gruttoboer Murk Nijdam leeft voor de weidevogels. Sinds jonge leeftijd houdt met name de grutto hem bezig. Wat is de ideale broedomgeving voor deze mooie vogel? Welke voorkeur heeft de grutto als hij een vestigingsplek zoekt? Welk voedsel eet de grutto het liefst? Wat moet je doen om kuikens van de grutto vliegvlug te krijgen? En vooral, wat moet je laten om de grutto met succes te laten broeden?

Hij heeft het allemaal uitgeprobeerd. Meestal vanuit zijn boerenverstand. Soms ook in samenwerking met wetenschappers zoals Theunis Piersma of Jos Hooijmeijer. Ook het wormenonderzoek van Jeroen Onrust vond voor een belangrijk deel plaats bij gruttoboer Murk Nijdam. Iedereen is onder de indruk van de resultaten van gruttoboer Murk Nijdam. Dit moet behouden blijven is de algemene mening.

Daarom hebben stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF) en gruttoboer Murk Nijdam afgesproken te gaan samenwerken. Op termijn neemt ANF het paradijs van Murk Nijdam over. Zolang Murk leeft, verandert er niets. Hij blijft de dingen doen die hij altijd doet. Omdat hij weet hoe het moet. Op zijn succesvolle manier. Toch wil hij dit niet verloren laten gaan en wil gruttoboer Murk Nijdam zijn levenswerk laten voortbestaan. Hij draagt zijn kennis over aan de mensen om zich heen en aan de mensen van ANF.

Red de weidevogels bij gruttoboer Murk Nijdam en adopteer weidegrond.


Red de weidevogel is een initiatief van stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân. Adopteer een of meer vierkante meters weidegrond en je helpt bijvoorbeeld de grutto of de kievit. Je bijdrage wordt direct besteed aan het redden van de weidevogel. Bijvoorbeeld door een nieuwe plasdras bij boer Murk Nijdam in Wommels aan te leggen. Met daarbij 4 vogelkijkhutten. Hierdoor kunnen bezoekers genieten van weidevogels zonder ze te storen.


  • Door minimaal 1 m2 à € 7,50 te adopteren help je mee de weidevogels te redden. Je krijgt dan in de loop van 2020 een aantrekkelijk aanbod om in 2021 een bezoek te brengen aan het gruttoparadijs van Murk Nijdam in Wommels. Bovendien krijg je als beloning een link toegestuurd om het digitale weidevogel memoryspel te kunnen spelen. Want we willen toch niet dat weidevogels binnenkort een herinnering worden?
  • Maar meer mag natuurlijk ook. 10 m2 adopteer je voor € 75,=.  Je krijgt dan in het voorjaar van 2020 een leuke attentie toegestuurd. Ook maak je kans op een aantal leuke prijzen.
  • Maar je kunt ook 100 m2 (1 are) adopteren voor € 750,=. Je treedt dan toe tot de club van 500 van stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân. Je krijgt dan een uitnodiging voor de officiële opening van de nieuw aan te leggen plasdras van Murk Nijdam in 2021. Ook vind je je naam terug in 1 van de 4 vogelkijkhutten van Murk Nijdam.

Bestelformulier adoptie m2 weidevogelgrond


Hieronder zie je het bestelformulier van onze actie 'red de weidevogel'.  Onder de 10 kun je het aantal verhogen tot maximaal 9. Je kunt dit aantal hierna combineren met andere aantallen. Onderaan zie je het totale aantal m2 en het bijbehorende bedrag. In de volgende stappen kun je dan je persoonlijke gegevens invullen en daarna betalen met Ideal. Alvast van harte bedankt voor je bijdrage. Hiermee lever je een concrete bijdrage aan het redden van de weidevogels. En sta jij dus ook vierkant achter de weidevogel!


Nodig je vrienden uit om ook een stuk weidegrond te adopteren!

Meer weten over gruttoboer Murk Nijdam?

Het 'project' Murk Nijdam is vorig jaar opgestart. Het project is inmiddels gestart. Het zit goed in elkaar. Er zijn al diverse fondsen die het project steunen. Ook de provincie Fryslân en de gemeente Súdwest Fryslân hebben al een duit in het zakje gedaan.


Lees hier nog veel meer over de gruttoboer Murk Nijdam

De hoofdrolspelers

De campagne red de weidevogel draait uiteindelijk om die prachtige weidevogels. Er zijn meer dan 20 vogelsoorten die onder de noemer weidevogel kunnen vallen. Er zijn in Fryslân 4 soorten die door velen als hoofdsoort worden gezien. Dat zijn de grutto, kievit, scholekster en tureluur. Maar er zijn meer soorten die vaak of soms in boerenland broeden. Bijvoorbeeld de slobeend, de krakeend en de kluut. Maar ook kleine zangvogels zoals de veldleeuwerik , graspieper en de kwikstaart voelen zich prima thuis in het weiland.

De grutto heeft prioriteit van gruttoboer Murk Nijdam omdat deze vogel afhankelijk is van de Nederlandse biotoop. Om te broeden. 85% van deze vogels breodt in Nederland. En een belangrijk deel hiervan in Fryslân. En bij gruttoboer Murk Nijdam broeden er op 40 hectare maar liefst 80 gruttoparen. Een uniek hoog aantal.

red de weidevogel grutto

grutto

red de weidevogel de kievit

kievit

scholekster

scholekster

tureluur

tureluur

Erkend goed doel

Image

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen dat door het CBF, Toezichthouder Goede Doelen wordt uitgegeven. Met de Erkenning laten organisaties zien dat ze voldoen aan strenge kwaliteitseisen. Voor grotere organisaties gelden uiteraard andere eisen dan voor kleinere. Circa 80 procent van het particuliere geefgeld staat inmiddels onder toezicht van het CBF. Aan een Erkend Goed Doel kun je gerust geven omdat je ervan uit kunt gaan dat de organisatie daadwerkelijk bijdraagt aan een betere wereld, zorgvuldig omgaat met elke euro, verantwoording aflegt en zich onafhankelijk laat controleren.

Meer informatie?

Bel ons of mail naar info@agrarischnatuurfondsfryslan.nl