Vorderingen bij Murk

Ondanks de welkome regenval van de afgelopen weken, worden er vorderingen gemaakt bij Murk Nijdam. De fundamenten van een aantal vogelkijkhutten zijn gelegd en er is een begin gemaakt met het toegangspad. Verder is een start gemaakt met de demping van de oude plasdras. De komende periode zal stug door worden gewerkt door Murk Nijdam en Harm Jan Kamstra. Ook deze week weer een aantal periodieke giften aan Agrarisch Natuurfonds Fryslân. Meer weten over deze gunstige manier van schenken? Kijk dan op https://agrarischnatuurfondsfryslan.nl/steun-ons/