ANBI-status

Het Agrarisch Natuurfonds Fryslân is door de belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Met deze status kunt u Agrarisch Natuurfonds Fryslân steunen op fiscale gunstige voorwaarden.


Het RSIN-nummer van stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân is 8583 09 063. U kunt dit nummer gebruiken voor uw communicatie met de belastingdienst.
ANBI status van Agrarisch Natuurfonds Fryslân

Contact?

Neem gerust contact met het Agrarisch Natuurfonds Fryslân op voor een nadere kennismaking.

Beleidsplan Agrarisch Natuurfonds Fryslân 2018-2021

Het Agrarisch Natuurfonds Fryslân heeft inmiddels een eerste beleidsplan (2018-2021) opgesteld. In dit beleidsplan zijn missie, visie en de strategie opgenomen. Wilt u informatie over dit beleidsplan? Neem dan gerust contact met ons op. Hieronder kunt u het beleidsplan bekijken en eventueel downloaden.

Download het beleidsplan Agrarisch Natuurfonds Fryslân 2018-2021

Statuten Agrarisch Natuurfonds Fryslân

Hieronder vindt u de statuten van stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân. Op 27 december 2017 waren de toenmalige bestuursleden Rendert Algra, Marco Hoekstra en Jaap Dijkstra aanwezig bij de oprichting. Deze bijeenkomst vond plaats ten kantore van notaris Slagman te Leeuwarden. In het voorjaar van 2018 overleed bestuurslid Jaap Dijkstra. Eddy de Boer werd bereid gevonden zijn taak als secretaris over te nemen.


Download de statuten van Agrarisch Natuurfonds Fryslân

Contact?

Neem gerust contact met het Agrarisch Natuurfonds Fryslân op voor een nadere kennismaking.

Jaarverslag 2018

Hieronder kunt u het jaarverslag 2018  van Agrarisch Natuurfonds Fryslân bekijken en downloaden.


Download het jaarverslag 2018 van het Agrarisch Natuurfonds Fryslân

Jaarverslag en jaarrekening Agrarisch Natuurfonds Fryslân 2019

Hieronder vindt u alweer het 2e jaarverslag van stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân. Verder treft u hier ook de jaarrekening 2019 aan van stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân. U kunt beide bekijken of downloaden.

Download het jaarverslag 2019 van het Agrarisch Natuurfonds Fryslân
Download de officiële jaarrekening 2019 van het Agrarisch Natuurfonds Fryslân

Jaarverslag en jaarrekening Agrarisch Natuurfonds Fryslân 2020

Hieronder treft u de jaarrekening 2020 van stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân aan. in de 2e helft van 2021 zullen we ook het jaarverslag van 2020 hier publiceren.


Download het jaarverslag 2020 van het Agrarisch Natuurfonds FryslânDownload de officiële jaarrekening 2020 van het Agrarisch Natuurfonds Fryslân

Jaarverslag en jaarrekening Agrarisch Natuurfonds Fryslân 2021

Hieronder treft u de jaarrekening 2021 en het jaarverslag 2021 van stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân aan. Door op de groene knop te klikken, opent u ze als PDF bestand.


Download het jaarverslag 2021 van het Agrarisch Natuurfonds FryslânDownload de officiële jaarrekening 2021 van het Agrarisch Natuurfonds Fryslân

Jaarverslag en jaarrekening Agrarisch Natuurfonds Fryslân 2022

Hieronder treft u de jaarrekening 2022 en het jaarverslag 2022 van stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân aan. Door op de groene knop te klikken, opent u ze als PDF bestand.


Download het jaarverslag 2022 van het Agrarisch Natuurfonds FryslânDownload de officiële jaarrekening 2022 van het Agrarisch Natuurfonds Fryslân