Gewilde wilde eend

door Hans Peeters / foto boven Jappie Seinstra Als je het over weidevogels hebt, denk je niet meteen aan de wilde eend. Toch is het in Gruttoland een veel voorkomende soort, zo niet de meest algemene eend die er rondzwemt. Om te zien hoe dat komt, moeten we ver terug in de historie. De wilde eend is een echte boereneend, …

Vissende visdief

door Hans Peeters De visdief is een volle neef van de grote stern, dwergstern en noordse stern. Vogels van zee en kust, die elk jaar twee keer grote afstanden afleggen tussen overwinterings- en broedgebied. Met hun ranke, slanke lichaam klieven ze door de lucht en met de lange smalle vleugels weten ze moeiteloos door stormen heen te ploegen. Visdieven broeden …

Blauwborst – soort 132!

door Hans Peeters / foto boven Marten f. de Vries Vrijdag, 29 juli 2022 was voor Gruttoland weer een dag om in chocoladeletters te schrijven. Bennie van der Weide zag uit een van de fotohutten een nieuwe soort voor Gruttoland. Een blauwborst zat even op de grond, maar voordat Bennie de vogel goed in beeld had was ie alweer gevlogen. …

Deze week

Foto boven Hans Peeters Er gaat geen week voorbij of er gebeurt weer van alles in en om Gruttoland. Zo heeft boer Murk zijn hooi weer binnen, is er een nieuwe Nieuwsbrief van ANF verschenen en bezoeken nog steeds heel veel vogels Gruttoland. 5.500 deelnemers helpen Gruttoland Meer dan 5.500 mensen hebben meegedaan aan de publieksacties ‘Vierkant achter de weidevogels’ …

Slobberende slobeend

door Hans Peeters / foto boven Servan Ott Een toepasselijkere naam had men voor de slobeend niet kunnen bedenken. Met de grote brede snavel slobbert hij zijn voedsel van het wateroppervlak. Dat bestaat uit insecten en larven, die hij met de lamellen in de grote snavel uit het water filtert. In Fryslân heeft men het ook wel over schijteend en …

Vogelsterren

Foto boven Servan Ott Het broedseizoen zit er op en je zou verwachten dat het dan rustiger wordt met de vogels in Gruttoland. Niets is minder waar. Het is er momenteel een drukte van jewelste met vogels die gebroed hebben, zoals kluten en visdieven. Jonge vogels die hun weg nog moeten vinden en doortrekkers. Bijvoorbeeld regenwulpen, wulpen, witgatjes die hun …

AANKOOP 32 HA. GRUTTOLAND EEN FEIT

Foto boven Bennie van der Weide Wommels, 14 juli 2022. Dankzij de welwillende medewerking van verkoper Murk Nijdam en de financiële bijdragen van meer dan 5000 particulieren, vogelwachten, organisaties en bedrijven is 30 hectare Gruttoland in eigendom aan stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân overgegaan. Het officiële tekenmoment van deze bijzondere aankoop was op donderdag, 14 juli 2022 om 17.00 uur in …

Gruttofilm in première

Gisteravond, donderdag 7 juli, was de première van de film Grutto! In de Pathé-bioscoop te Ede kwam een groot aantal grutto-bobo’s bijeen om zich onder te laten dompelen in deze gruttosensatie. Ook boer Murk uit Wommels was van de partij. Na de inleiding van filmmaker Ruben Smit hield Jochem Myjer een voordracht over zijn liefde voor de grutto. Daarin memoreerde …

Schetterende scholeksters

door Hans Peeters / foto boven Bennie van der Weide De scholekster is door zijn opvallende uiterlijk een opmerkelijke verschijning in weidevogelland. Hoewel het oorspronkelijk een echte kustvogel is, die nog steeds op de Wadden is te vinden. De Friese naam ‘strânljip’ ofwel strandkievit verwijst daar al naar. Tegenwoordig komen scholeksters overal in het binnenland voor tot zelfs midden in …

Klutenmysterie opgelost

door Hans Peeters / foto boven Lubbert Boersma Weet u het nog, begin april van dit jaar ontvingen we bericht dat de in 2014 in Gruttoland geringde kluut AE, was gesignaleerd in een natuurreservaat in India. Op een promofilmpje voor het gebied Chilika Ramsar Site was de paring te zien van AE met een ongeringde kluut. Hoewel er hier en …