Broedresultaten geteld

door Hans Peeters/ foto boven bergeend – Servan Ott Het Gruttolandseizoen is nu echt ten einde. De fotohutten zijn gesloten, veel broedvogels zijn vertrokken. Tijd dus om de balans op te maken van het broedseizoen 2023. Wulp, kievit, spreeuw, kemphaan en zilvermeeuw / foto Bennie van der Weide Broedresultaten 2023 Boer Murk gaf de resultaten van het broedseizoen 2023 door. …

Vogelparadijs

door Hans Peeters / foto boven Bennie van der Weide Een week geleden luidde Gruttoland het einde van het seizoen in en sloot de hutten tot volgend voorjaar. De vogels trekken zich daar weinig van een blijven in groten getale komen. Spreeuwen landen op kievit / foto Lianne Otter Nieuws van Murk Beste, Veel grauwe ganzen op Gruttoland tot wel …

Goeie bedoelingen onvoldoende voor grutto

Alle foto’s Henk Bootsma ‘Heeft de grutto in Nederland toekomst?! Niet als goeie bedoelingen niet worden omgezet in concrete daden!’ Dat stelt Rendert Algra, voorzitter van Stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân, (ANF). ‘Alle geledingen, vogelwachters, boeren, burgers, volksvertegenwoordigers en bestuurders, hebben de neus dezelfde kant op. Toch wordt er in de praktijk te weinig gedaan om kwetsbare weidevogels te beschermen. ‘Vooral …

Spiegeltje, spiegeltje…

Door Hans Peeters / foto boven Gert Buter Het weer is steeds minder voorspelbaar in Nederland en voor de vogelfotograaf betekent het, dat fotosessies lastiger in te plannen zijn. Ook afgelopen weken bleek dat maar weer eens. Denk je, het is inmiddels najaar. Kans op regen, wind, golfslag op het water en ineengedoken vogels. Dus laat maar. Juist afgelopen week …

Wulpen bij volle maan

Tekst en foto boven Hans Peeters De datum 31 augustus was zorgvuldig uitgezocht. Volle maan. Mijn wens was al langer om dan Gruttoland te bezoeken, in de hoop wulpen op hun slaapplaats te kunnen fotograferen. En als dat niet zou lukken, om ze dan in elk geval vroeg in de avond te zien arriveren. Met volle maan zie je nu …

Vogeltrek echt op gang

door Hans Peeters/ foto boven Temmincks strandloper – Lubbert Boersma Eind augustus lijkt de najaarstrek echt op gang te zijn gekomen. De diverse fotografen berichten hierover. Dagelijks worden er nieuwe steltlopers in Gruttoland waargenomen, waaronder niet alledaagse soorten. Afgelopen week konden vogels als kleine en Temmincks strandloper worden vastgelegd, maar ook witgat en zelfs een overvliegende roerdomp. Tot half september …

GRAUWE KIEKENDIEF – soort 135!!!

door Hans Peeters/ foto boven grauwe kiekendief – Jappie Seinstra Vorige week meldden we soort 134 voor Gruttoland, een vrouwtje brilduiker. Afgelopen week was het wederom feest in Gruttoland. Jappie Seinstra en Lubbert Boersma namen een grauwe kiekendief waar en wisten deze ook nog verdienstelijk te fotograferen. Soort 135! Grauwe kiekendief / foto Lubbert Boersma Jappie Seinstra doet het volgende …

Brilduiker – Soort 134

Door Hans Peeters / foto boven Brilduiker – Servan Ott Afgelopen week stond in het teken van de 134e soort voor Gruttoland. Vogelfotograaf Servan Ott, die regelmatig Gruttoland bezoekt, was er ook op zondag, 6 augustus. Met een clubje dat bij hem een workshop volgde, werden ze plotseling verrast door de aanwezigheid van een brilduiker. Een nieuwe soort voor Gruttoland! …

Het weer speelt parten

door Hans Peeters/ foto boven kemphaan – Bennie van der Weide Voor wie het nog niet wist; de herfst is nog niet begonnen! Het is nog volop zomer. Echt waar. Dit betekent dat er de komende weken nog volop te genieten valt in Gruttoland. Hoewel de meeste grutto’s vertrokken zijn naar het zuiden, zijn er nog veel zomergasten aanwezig. Denk …

Vogels op drift

door Hans Peeters/ foto boven vliegende goudplevier Lianne Otter Het broedseizoen is definitief voorbij en veel vogels zijn op trek gegaan of nemen voorbereidingen daartoe. Zoals bekend worden in Gruttoland veel vogels voorzien van kleurringen, om ze in het belang van de wetenschap te kunnen volgen. Van Teade de Boer ontvingen we deze week een aantal meer dan interessante terugmeldingen. …