Grote zilverreiger in opkomst

Tekst Hans Peeters / foto boven Willy Dikkers Eind vorige eeuw waren grote zilverreigers nog een bezienswaardigheid in Nederland.* Vanuit Zuid- en Oost-Europa rukten ze op naar de Lage Landen en vestigden zich in de Oostvaardersplassen, waar je momenteel de grootste broedkolonie van ons land aantreft. In de winter lijkt het dat er alleen maar grote zilverreigers in onze weilanden …

Fase 2 Gruttoland Tjerkwerd een feit!

Overdracht van de tweede 4 ha Gruttoland Tjerkwerd aan ANF op 1-2-2024 ANF heeft ook fase 2 van Gruttoland Tjerkwerd gerealiseerd en totaal 8 van de 12 hectare van  ‘Botes Paradys’ veilig gesteld. Dankzij jullie bijdragen (schenkingen, donaties en adopties) kon ANF op 1 februari jl. het contract ondertekenen voor de aankoop van de tweede 4 hectare. En daar zijn …

Internationale acties voor bescherming grutto

Bron: Sovon Vogelonderzoek Nederland / foto boven Hans Peeters De bescherming van de grutto buiten de broedgebieden krijgt internationaal een nieuwe impuls. Er zijn plannen gemaakt voor een betere bescherming van de wetlands en rijstvelden waar grutto’s gebruik van maken in Portugal, Spanje en West-Afrika. Ook gaat de aanleg van een vliegveld in overwinteringsgebieden van de grutto in de monding …

Een verdwaalde grote stern

Tekst Hans Peeters / foto boven Jappie Seinstra De grote stern is een volle neef van de visdief, dwergstern en noordse stern. Vogels van zee en kust, die elk jaar twee keer grote afstanden afleggen tussen overwinterings- en broedgebied. Met hun ranke, slanke lichaam klieven ze door de lucht en met de lange smalle vleugels weten ze moeiteloos door stormen …

Steeds minder kemphanen in Nederland

Bron: Sovon Vogelonderzoek Nederland / foto boven: Servan Ott In Fryslân werden in de jaren negentig nog 40.000 tot 50.000 pleisterende kemphanen geteld. Uit onderzoek in de Friese weilanden bleek zo’n twintig jaar geleden al dat de aanwezige kemphanen (in het Fries hoantsen) niet zo goed kunnen opvetten en ruien, vermoedelijk vanwege te weinig voedsel. Als gevolg daarvan zijn kemphanen binnen één …

Gezocht: veilige tussenstop voor de grutto’s

Foto boven Henk Bootsma Vogelbescherming Nederland 9-JAN-2024 – In februari komen de eerste grutto’s in Nederland aan. De meeste hebben overwinterd in West-Afrika. In Spanje en Portugal maken deze vogels een tussenstop. Twee voor hen belangrijke gebieden staan er onder zware druk: Coto Doñana in Zuid-Spanje en de Taag-monding bij Lissabon. Nu zijn er nieuwe, hoopvolle ontwikkelingen.  “Het kan verkeren”, …

Persbericht 

8 januari 2024 Vogels Kun Je Niet Melken De Boer, Het Land en De Zonen   Foto boven: Lubbert Boersma M&N Media Group kondigt met trots voorpremières aan van de film Vogels Kun Je Niet Melken op 16 februari, die plaatsvinden in zeven Friese filmtheaters. Deze unieke documentairefilm combineert adembenemende natuurbeelden met een intiem familieportret, waarin de hoofdrollen worden vertolkt door de grutto en de Friese …

Grote bullebak

Tekst Hans Peeters/ foto boven Lubbert Boersma In ons land komen verschillende soorten meeuwen voor. Zo heb je onder andere zilvermeeuwen, kleine en grote mantelmeeuwen. In eerste oogopslag zijn ze alle drie met elkaar te verwarren. De zilver en kleine mantel zijn ongeveer even groot en hebben een licht grijs (de eerste) tot donker grijs (de tweede) bovendek. De zilver …

Luidruchtige groenpootruiter

Tekst Hans Peeters/ foto boven Jappie Seinstra Ze zijn er lang niet altijd – groenpootruiters. Maar verblijven ze in de trektijd in Gruttoland, dan laten ze zich al gauw horen met hun kenmerkende groep. Groenpootruiter met visje / foto Willy Dikkers Twee groenpootruiters en in het midden een tureluur / foto Douwe Struiksma “Elk voor- en najaar tijdens de trek …

Groenlingen in Gruttoland

Tekst Hans Peeters/ foto boven Willy Dikkers Kanarie-achtige trillers klinken als muziek in de oren. Je draait je nek 180 graden van links naar rechts om te kijken waar dit muzikale hoogstandje vandaan komt. Plotseling eindigt die hemelse muziek met een schor en schreeuwerig tschuuuur. We worden uit onze droom gewekt: groenling. Groenlingen in Gruttoland / foto Bennie van der …