Gewassen goudplevieren

Tekst Hans Peeters De goudplevier, in Fryslân wilster genoemd, heeft een rijke historie met de provincie. Eeuwenlang behoorde de soort tot het jachtwild. Met grote slagnetten werden de vogels gevangen. Het ging de vangers (wilsterflappers) om het vlees dat erg smakelijk was. Tegenwoordig is er nog steeds een kleine groep wilsterflappers actief in Fryslân. Nu vangt men echter voor wetenschappelijk …

Grutto’s onderweg

Voorjaar 2021 werden in Gruttoland een zestal grutto’s voorzien van een zender. Dit maakt onderdeel uit van een internationaal onderzoek ‘Global Flyway Network’ genaamd, van de onderzoeksgroep van Theunis Piersma van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Onze vrijwilliger Teade de Boer zette de onderzoeksresultaten tot dusver op een rij. Van 5 van de 6 grutto’s is informatie bekend. Lyts Brewaer 20 …

Overzicht plasdras gruttoland

Boek nu een fotografie arrangement

Met ingang van donderdag 13 januari 12.00 uur is het mogelijk een fotografie arrangement voor Gruttoland te boeken. Dit jaar kunnen fotografen kiezen uit 3 kijkhutten, De Skries, De Oants en De Swel. Voor veel meer informatie en de mogelijkheid om direct te boeken kijk op: https://gruttoland.nl/bezoek-gruttoland/

Boeken fotografie-arrangement verplaatst

Vanwege organisatorische redenen is de openstelling van de boekingsmodule voor de fotografie-arrangementen verplaatst naar donderdag 13 januari om 12.00 uur. Excuses hiervoor.

Gele kwikstaart, graag geziene gast

door Hans Peeters In Friesland is de gele kwikstaart geen algemene verschijning, met uitzondering van de Friese waddenkust. Ook in minder intensief beheerde graslanden, dat wil zeggen in weidevogelreservaten met aangepast beheer, komt de soort vaker voor. Niet vreemd dus dat de gele kwikstaart de laatste jaren ook in Gruttoland een graag geziene gast is. Wipstaartje De gele kwikstaart zal …

Eerst broedgeval Gele / Rosse Fluiteend

door Hans Peeters In 2009 schreef Gruttoland, dat toen nog niet zo heette, geschiedenis. Er broedde een paar gele ofwel rosse fluiteenden. Het was het eerst bekende broedgeval in Nederland en voor zover bekend, ook het enige tot nu toe. Mysterieuze verschijning Gele fluiteenden broeden normaliter rond en ten zuiden van de evenaar in Midden- en Zuid-Amerika, Afrika en India. …

TIGE TANK

Op 28 december 2021 verscheen in de Leeuwarder Courant deze advertentie

Bedrijvige boerenzwaluw

Door Hans Peeters Al vele jaren arriveren de eerste boerenzwaluwen op 10 of 11 april in de schuur van boer Murk. Ze hebben dan op eigen vleugels ruim 5.000 kilometer afgelegd van hun zonnige overwinteringsgebied in Ghana naar hun broedstal in Wommels. Hun aankomst is reden voor een lentefeestje. Gezellige kwetteraars “Boerenzwaluwen brengen een boel bedrijvigheid met zich mee,” vertelt …

Rebelse Bergeend

Vogel van de week Door Hans Peeters Bergeenden zijn opvallende verschijningen, vooral vanwege hun contrasterende kleuren. In het voorjaar zijn ze nadrukkelijk aanwezig. Mannetjes jagen achter vrouwtjes aan en dat gaat er niet altijd zachtzinnig aan toe. Schrikken Op de plas Lyts Brewaer in Gruttoland zijn tot in de winter altijd enkele bergeenden aanwezig. Pas als het echt gaat vriezen …

GRUTTO IN HET NIEUWS

Gisteren was de grutto uitgebreid in het nieuws n.a.v. een rapport van de Algemene Rekenkamer. Die stelt dat er steeds meer subsidiegeld naar de grutto gaat, terwijl er steeds minder zijn. Zowel boer Murk als gedeputeerden van Friesland reageerden hierop in de media. Reaksje op skriezerapport: sûnder jild hienen der noch minder skriezen west 15 des 2021 – 16:21 NederlandsLês foar …