Goed nieuws voor grutto’s: geen vliegveld bij Montijo, Portugal

Bron: Vogelbescherming Nederland / Foto boven Lubbert Boersma 24-MEI-2024 – De Portugese regering ziet definitief af van Montijo als locatie voor een nieuw vliegveld bij Lissabon. Dat is goed nieuws voor de honderdduizenden vogels die in de monding van de Taag broeden, foerageren en rusten tijdens de jaarlijkse trektochten tussen hun broedplek en hun overwinteringsgebied. Ook Nederlandse grutto’s maken gebruik …

Eerste Alarmtelling 2024

Elk broedseizoen worden er 3 alarmtellingen gehouden, waarbij op basis van alarmerende vogels het aantal broedparen in kaart wordt gebracht. Afgelopen zondag, 19 mei was de eerste. foto boven: grutto’s / Bennie van de Weide Voltallig legsel van grutto Boer Murk meldt het volgende: Vanmiddag leuke, gezellige telling gehad bij prachtig weer. De belangrijkste uitslag is dat we 52 alarmerende paren …

Zeldzame gast in Gruttoland

Foto boven Evelien Meijer Maandag, 13 mei jl. werd in Gruttoland de zeldzame waarneming gedaan van een breedbekstrandloper. Het is de eerste waarneming van dit jaar en voor Gruttoland een nieuwe soort. Het is nummer 138 op de soortenlijst van Gruttoland! Breedbekstrandloper / foto Evelien Meijer Evelien Meijer en Jacques Schouten zijn regelmatige bezoekers van Gruttoland. Maandag, 13 mei jl. …

Gezin met vier kinderen

Teksten Murk Nijdam en Lianne Otter / Foto boven Bennie van der Weide Het broedseizoen is in volle gang en de eerste kuikens van grutto’s worden gesignaleerd. Boer Murk doet verslag van de afgelopen dagen. Natuurfotografe Lianne Otter beschrijft hoe zij samen met Bennie van der Weide een gruttopaar met maar liefst vier jongen gadeslaan. Op 5 mei waren de …

Kempende kemphanen

door Hans Peeters Je weet niet wat je ziet. Voor vogelhut de ‘Hoants’, in het Nederlands heel toepasselijk de ‘Kemphaan’, staan op nog geen 10 meter afstand, meer dan 50 kemphanen. Meest mannen met gekleurde kragen, die variëren van wit – beige – blond – lichtbruin – kastjebruin – grijs – purper en zwart. Kortom alle kleuren van de kemphanenregenboog. …

Koningstelling 2024

Tekst en foto’s Hans Peeters Sinds 1977 houdt boer Murk de broedgegevens van grutto, kievit, scholekster en tureluur zo nauwkeurig mogelijk bij. Daarvoor worden elk jaar vier tellingen georganiseerd. De eerste telling vond traditioneel plaats op Koninginnedag. Vanaf 2014 wijzigde de koninginnetelling in een koningstelling en werd verplaatst naar 27 april. Afgelopen zaterdag was het dus weer zo ver. In …

Weer of geen weer…

Tekst Hans Peeters/ foto boven Lianne Otter Het is volop voorjaar in Gruttoland. Alle vogels lijken de kolder in de kop hebben of gewoonweg last van hun hormonen. Er wordt gebaltst, gepaard, nesten gemaakt en eieren gelegd. Jongen zijn er nog niet, maar dat zal niet lang meer duren. En dat ondanks het barre weer van aflopen weken. Parende tureluurs …

Gruttoland-vogels zijn geen watjes

Tekst en foto boven Hans Peeters Voor mijn verjaardag kreeg ik een dagje fotograferen in Gruttoland cadeau. De gulle gever had een vooruitziende blik. Mijn heuglijke dag is namelijk in december, als het gros van onze grutto’s ergens in Senegal of Afrika rondhangt. In Gruttoland is het dan stil en leeg. Geen grutto te zien. Hoe anders was het afgelopen …

OPEN DAG GROOT SUCCES

De Open Dag van Gruttoland afgelopen zaterdag was een groot succes. Honderden bezoekers kwamen een kijkje nemen en genoten met volle teugen van alle vogels. Hier een sfeerimpressie van een zeer succesvolle dag, waarbij er veel tijd was voor de vogels en voor elkaar. Met dank aan Henk Bootsma voor de fotografie.

OPEN DAG a.s. ZATERDAG

Kom jij ook naar de Open Dag in Gruttoland Wommels? Op zaterdag 30 maart 2024 ben je tussen 10 uur en 17 uur van harte welkom in ons bezoekerscentrum aan de Slachte 4A in Wommels. We trakteren je dan op koffie/thee met iets lekkers, gevolgd door een rondleiding naar de vier vogelkijkhutten met uitzicht op het plasdrasspektakel. De toegang is gratis en …