2023 Veelbelovend broedseizoen

Door Hans Peeters / foto boven Eddy de Boer Elk broedseizoen wordt er in het kader van Agrarisch Natuurbeheer driemaal een alarmtelling gehouden. Daarbij wordt geïnventariseerd welke weidevogelsoorten en hoeveel er broeden en/of kuikens hebben. Zondag, 21 mei jl. vond in Gruttoland de eerste alarmtelling van 2023 plaats. Eerste Alarmtelling / foto Eddy de Boer Video / Eddy de Boer …

Gouden Grutto voor Bote en Astrid de Boer

Door Hans Peeters / bron Vogelbescherming Nederland en ANF Bote en Astrid de Boer uit het Friese Tjerkwerd hebben op dinsdag, 16 mei jl. uit handen van Vogelbescherming Nederland de Gouden Grutto ontvangen. Het Friese echtpaar krijgt de prijs vanwege hun inzet voor weidevogels. Dankzij de jarenlange inzet van dit stel hebben ze nu één van de hoogste concentraties gruttobroedparen …

Vogelnieuws uit Gruttoland

Door Hans Peeters – foto boven Lianne Otter Het zal u niet ontgaan. Het voorjaar is in volle gang en voor veel vogels is midden in het broedseizoen. Dat is ook in Gruttoland goed te merken. Er is volop actie en inmiddels lopen er al aardig wat kuikens rond. Ergens lopen de gruttokuikens in de kruidenrijke weide / foto Lianne …

In mei leggen alle vogels een ei

Door Hans Peeters / foto boven Jappie Seinstra Momenteel is het écht topdrukte in Gruttoland. Vogels baltsen, paren, broeden en brengen hun jongen groot. In mei leggen alle vogels een ei; dat klopt dan wel niet helemaal maar heel veel vogels doen dat wel. Parende tureluurs / foto Bennie van der Weide Bezoekers en fotografen die afgelopen week Gruttoland bezochten, …

Koningstelling 2023

Tekst en foto’s Hans Peeters Sinds 1977 houdt boer Murk de broedgegevens van grutto, kievit, scholekster en tureluur zo nauwkeurig mogelijk bij. Daarvoor worden elk jaar vier tellingen georganiseerd. De eerste telling vond traditioneel plaats op Koninginnedag. Vanaf 2014 wijzigde de koninginnetelling in een koningstelling en werd verplaatst naar 27 april. Afgelopen donderdag was het dus weer zo ver. De …

Naar Buiten

door Hans Peeters / foto boven: klutenkus van Douwe Struiksma Langzaam, heel langzaam komt het voorjaar dichterbij. De temperaturen stijgen langzaam, maar het is nog steeds nat, heel nat. Het grote nieuws van afgelopen week, is misschien wel dat de koeien maandag, de 17e voor het eerst naar buiten zijn gegaan. Altijd een bijzondere gebeurtenis voor boer Murk. Normaal gesproken …

Doe mij nog zo’n weekje

Tekst Hans Peeters / foto boven grutto met kemphanen – Henk Bootsma De vogelhemel is losgebarsten in Gruttoland. Alle vogels hebben het voorjaar in de kop. Grutto’s paren en baltsen, terwijl een aantal hun eieren al zit uit te broeden. Ook andere soorten zijn druk bezig voor nageslacht te zorgen. Fotografen hebben afgelopen week hun hartje op kunnen halen aan …

Het was me het weekje wel

Door Hans Peeters Het was me het weekje wel. De week na de presentatie van het boek. Onze webcam voor het eerst een week in gebruik en veel, heel veel vogels in Gruttoland. U kunt het ons niet kwalijk nemen, dat we nog een hele week hebben nagenoten van de presentatie van ons boek Gruttoland en van de Open Dag …

BEKIJK ONS LIVE

Livestream Vanaf heden hoef je geen seconde meer te missen van Gruttoland. Via een webcam die 24 uur per dag in de lucht is kun je komend seizoen genieten van badderende grutto’s, parende kluten, broedende visdieven en van de oeverzwaluwwand, waar het straks een drukte van jewelste is. Kijk op https://gruttoland.nl/livestream Foto’s Hans Peeters

BOEKPRESENTATIE EN OPEN DAG – GROOT SUCCES

Boekpresentatie We keken er lang naar uit, maar vrijdag 31 maart jl. was het dan zover en werd het boek ‘Gruttoland – erfgoed van Murk Nijdam’ gepresenteerd. Meer dan 120 genodigden waren naar Wommels gekomen om hiervan getuigen te zijn. Het boek is te koop in de boekhandel, maar kunt u ook bestellen via onze website https://gruttoland.nl/product/boek-gruttoland-erfgoed-van-murk-nijdam/ Wij zijn genoodzaakt …