graafwerk

werk in uitvoering

De vogels zijn gevlogen en het is tijd om de handen uit de mouwen te steken. Er wordt bij Murk Nijdam met man en macht gewerkt om de plasdras uit te graven. Met boer Murk zelf aan het stuur van de graafmachine helpen super vrijwilligers Douwe Struiksma (vogelwacht Stiens) en Sjoerd Stenekes (vogelwacht De Fjour Doarpen Itens) met het afvoeren …

We vragen uw hulp

Het aantal broedende grutto’s in Friesland neemt nog steeds af. Wij blijven niet toekijken en komen in actie. Na het grote succes van de campagne “vierkant achter de weidevogels” vragen we opnieuw uw steun. We gaan Gruttoland realiseren. Een 6 hectare groot eldorado voor de grutto met een overvloed aan insecten en wormen en aandacht voor veiligheid. In gruttoland zetten …

een plan

We maken een plan

In samenwerking met Rijksuniversiteit Groningen en Bond Friese Vogelwachten – BFVW hebben we een plan uitgewerkt voor de ontwikkeling van 6 hectare (60.000 m2) Gruttoland bij gruttoboer-skriezeboer Murk Nijdam in Wommels.

We hebben een droom

Wij hebben een droom…. Er is eens een land waar de grutto, onze ‘Friese panda’ in alle rust en veiligheid kan nestelen, broeden en opgroeien. Een land waar een overvloed aan voedsel is en de grondpredatoren nauwelijks de kans krijgen om het jonge leven van de kuikens en broedende grutto’s te verstoren. Een land waar mede door de ideale samenstelling …

Plasdras in wording

Graafwerk weer van start

Het begin is er! De graafwerkzaamheden voor de uitbreiding van de plasdras zijn begonnen. Boer Murk is deze week nog druk met maaien en schudden voor hij verder gaat met de werkzaamheden. De scholekster – stranljip is ook druk, ze legt haar eieren direct voor de kijkhut. 

kuikens bij Murk

Alarmtelling bij Murk Nijdam

Afgelopen zondag kwamen enkele vogelwachters samen bij Boer Murk Nijdam in Wommels voor de derde en laatste alarmtelling van dit seizoen. Ook bioloog prof. Dr. Theunis Piersma (RUG) en c.s. waren erbij. De 1e alarmtelling telde 42 paren. De tweede telling wordt traditioneel gebruikt voor het bepalen van de reproductie en kwam uit op een totaal van 47 paren. De …

bedankt video

Bedankt!

Het eerste doel is bereikt. Bijna 3000 mensen staan inmiddels vierkant achter de weidevogel. Zij hebben dit laten blijken door 1 of meer m2 weidegrond te adopteren. In de video hieronder wordt dit heugelijke feit gevierd.

NDC advertentie

Campagne nadert hoogtepunt

De publiekscampagne ‘red de weidevogel’ die sinds begin februari draait is een groot succes. In samenwerking met de Noordelijke Dagblad Combinatie (NDC) heeft Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF) veel aandacht weten te krijgen. Lezers van onder andere de Leeuwarder Courant, Friesch Dagblad en Dagblad van het Noorden en regionale weekbladen werd opgeroepen 1 of meer m2 weidegrond te adopteren. Naar verwachting …

hoger waterpeil bij Murk Nijdam

Rust bij Murk Nijdam

Begin mei ligt het project Murk Nijdam in de 1e fase er vredig bij. En krijgen de weidevogels alle rust en ruimte die ze nodig hebben tijdens het broedseizoen. Er is al een behoorlijk aantal grutto’s, tureluurs en kieviten aan de leg. Maar door de droogte van de afgelopen anderhalve maand zijn het minder dat je mag verwachten. Wellicht maken …