Steltlopertrek – deel 2

Tekst Hans Peeters; Foto’s Ondrej Belfin, Lubbert Boersma, Servan Ott, Marten F. de Vries, Willem de Wolf en Hans Peeters Vorige week al konden we melden dat de steltlopertrek op Gruttoland in volle gang was. Afgelopen week was dat niet minder. Lees hier het vervolg van het blog. De poelruiters die als nieuwkomers te boek staan waren ook afgelopen week …

Steltlopertrek – deel 1

Nieuwe gast op Gruttoland Tekst Hans Peeters; Foto’s Lubbert Boersma, Servan Ott, Marten F. de Vries, Douwe Struiksma, Willem de Wolf en Hans Peeters Afgelopen week werd een nieuwe soort waargenomen op Gruttoland – de poelruiter! Op vrijdag, 6 augustus, ontdekte natuurfotograaf Servan Ott maar liefst 2 exemplaren. Hij wist de vogels op de gevoelige plaat vast te leggen en …

Slapen met regenwulpen

Tekst Hans Peeters – Foto’s Douwe Struiksma Deze zomer diende Gruttoland als B&B voor een grote groep regenwulpen. Ze kwamen om te eten, rusten en slapen. Vrijwilliger en vogelfotograaf Douwe Struiksma vroeg zich af hoe dat er ’s nachts aan toeging bij die intrigerende vogels. Hij besloot een nacht bij ze door te brengen. Wachten tot schemering Ruim voor zonsondergang …

Vreemde gast

Tekst Hans Peeters Momenteel verblijft er op Gruttoland een niet alledaagse gast; een Casarca. Wat is dat voor een vreemde eend en waar komt ie vandaan? Niet alledaags Het was Teade de Boer die op 22 juli jl. als eerste melding maakte van het verblijf van een casarca op de plas in Gruttoland. Maar geloof het of niet, een dag …

Hooien als de zon schijnt

Tekst Hans Peeters Dat juli van oudsher de hooimaand is, is geen fabel. En dat je moet hooien als de zon schijnt evenmin. Met het mooie weer van afgelopen week waren het dan ook drukke dagen voor boer Murk. Drukke dagen Hooi bestaat hoofdzakelijk uit gedroogd gras met daarbij andere planten en kruiden, die tussen het gras groeien. Hooi wordt …

nieuwe plasdras Gruttoland

Gruttoland in beeld

Er is een sprekende video gemaakt over de bedoelingen van stichting Agrarisch Natuurfonds Fryslân (ANF) en Murk Nijdam. Waarom is ANF opgericht en wat zijn haar bedoelingen? Ook Murk Nijdam geeft treffend aan wat hem beweegt in zijn liefde voor de agrarische natuur. De beelden in de video spreken voor zich. Aan het einde van de video bedanken wij alle …

Broedseizoen 2021 (deel 2)

Tekst Hans Peeters Foto’s: Rob Blanken, Lubbert Boersma, Jappie Seinstra, Douwe Struiksma, Marten F. de Vries, Willem de Wolf en Hans Peeters Het broedseizoen 2021 op Gruttoland is ten einde. Eerder berichtten we al over grutto, kievit, tureluur, scholekster, eenden, kluut en visdief. Ditmaal hebben we het over de overige broedvogelsoorten. Daarbij zien we verrassende en opmerkelijke resultaten voor 2021. …

Drukte van jewelste op Gruttoland

Broedseizoen 2021 (deel 1) Tekst Hans Peeters; Foto’s: Rob Blanken, Jappie Seinstra, Douwe Struiksma, Marten F. de Vries, Willem de Wolf en Hans Peeters Het broedseizoen 2021 op Gruttoland is ten einde. Eerder berichtten we al over grutto, kievit, tureluur en scholekster. Ditmaal hebben we het over de overige broedvogelsoorten. Daarbij zien we verrassende en opmerkelijke resultaten voor 2021. Van …

Jochem Myjer als ambassadeur

Jochem Myjer draagt de grutto een warm hart toe. Dit voorjaar bezocht hij Gruttoland en was onder de indruk van het vele goede werk dat hier voor de grutto en andere weidevogels gebeurt. Tot zijn grote vreugde mocht hij samen met boer Murk een net geringde grutto loslaten. Deze dagen verschijnen er advertenties in de Friese dagbladen waarin Jochem een …

Gezenderde grutto’s onderweg

Tekst Hans Peeters; Foto’s Teade de Boer Dit voorjaar werden er op Gruttoland een zestal grutto’s voorzien van een zender. Dit maakt onderdeel uit van een internationaal onderzoek ‘Global Flyway Network’ genaamd, van de onderzoekgsgroep van Theunis Piersma van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Grutto Krum draagt vier blauwe kleurringen en een groene vlag, zodat hij individueel herkent kan worden Murk …